Gratias Domine

14/02/2024 23:35
Marek Staroń

Czy w Kościele jest potrzebna edukacja i formacja w aspekcie teologii stworzenia? Czy istnieje grzech ekologiczny? O co chodzi z nawróceniem ekologicznym? Ekologia czy ekologizm?

W aspekcie m. in. powyższych pytań odbyło się 13.02. br. w formie on-line spotkanie Prezydium Duszpasterstwa Środowisk Laudato Si. „Budzenie świadomości i wrażliwości sumień w zakresie poszanowania środowiska naturalnego, które powierzył nam Bóg Ojciec Stworzyciel jest bardzo ważne. Zaniedbania w tej przestrzeni wychodzą od człowieka i wracają negatywnie z powrotem do człowieka. Nie szanując praw natury w konsekwencji nie szanujemy samych siebie.” – mówił bp Tadeusz Lityński przewodniczący Zespołu Laudato Si przy Radzie ds. Społecznych przy KEP.

Diecezjalni Duszpasterze z Rzeszowa i Sosnowca podnieśli konieczność prowadzenia działań edukacyjnych w środowisku kościelnym m. in. przez organizowanie różnego rodzaju konferencji.

„Komunikacja w zakresie ekologii, teologii stworzenia jest także potrzebna w samym środowisku osób duchownych, nie tylko świeckich.” – mówił ks. dr Antoni Skowroński.

O. Cordian i br. Mateusz wskazali na potrzebę pielęgnowania bogactwa duchowego św. Franciszka z Asyżu.

Ksiądz Marek Jasianek, będąc również zaangażowanym w harcerstwo podkreślał konieczność rozwinięcia współpracy ze środowiskami młodzieżowymi.

Również w czasie spotkania omówiono propozycje różnych inicjatyw duszpasterskich oraz ramowy kalendarz proponowanych działań na obecny rok.

W spotkaniu uczestniczyli oraz prezydium tworzą:

Bp Tadeusz Lityński, ks. dr Antoni Skowroński – diec. ełcka, ks. dr Michał Borda – diec. sosnowiecka, ks. dr Krzysztof Wiczkiewicz – diec. rzeszowska, ks. Marek Jasianek – diec. kaliska, o. Cordian Szwarc – diec. warmińsko-mazurska, br. Mateusz Włosiński – diec. kielecka, ks. dr Zbigniew Kucharski. Podczas obrad ustalono kierunki działań na najbliższy czas oraz kalendarium.

Dyskusja była również poświęcona przygotowaniom ogólnopolskiego spotkania diecezjalnych duszpasterzy środowisk Laudato Si, które jest tworzone już przez 32 diecezje, a odbędzie się w kwietniu.

ks. Zbigniew Kucharski
Sekretarz Zespołu Laudato Si przy Radzie ds. Społecznych przy KEP

X
Skip to content