Pytania i odpowiedzi o elektrownię jądrową

27/03/2024 9:58
Marek Staroń

Energetyka jądrowa to ważny kierunek zmian w polskiej energetyce. Dzięki elektrowniom jądrowym produkcja energii będzie tańsza niż z węgla i pozwoli na poważne zredukowanie emisji gazów cieplarnianych. Czy jej działanie jest bezpieczne dla sąsiadujących z nią ludzi i środowiska? Jak wybiera się jej lokalizację? Czy elektrownie wykorzystujące małe reaktory modułowe (SMR) można budować bliżej ludzi? 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiada na te i inne pytania.

  • energetyka jądrowa stanowi ok. 10% całkowitej produkcji energii elektrycznej na świecie – są jednak kraje, gdzie ten udział jest kilkukrotnie wyższy, np. we Francji 62,6%, Słowacji 52,3%, Finlandii 35%;
  • elektrownie jądrowe w Europie to 700 milionów ton dwutlenku węgla (CO2) mniej – to tyle co roku emitują wszystkie samochody w UE;
  • energia jądrowa w Polsce uzupełni moce pozyskiwane z odnawialnych źródeł energii (np. słońce, wiatr) i zapewni bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego;
  • wesprze działania operatora przesyłowego w celu stabilizacji systemu i zapewni ciągłość dostaw energii;
  • uniezależni Polskę od wysokoemisyjnych surowców energetycznych;
  • bezpieczeństwo działania elektrowni jądrowych jest ściśle regulowane oraz nadzorowane przez organy państwa, w tym dozoru jądrowego;
  • zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i środowisku, sąsiadującym z elektrownią jądrową, jest nadrzędne wobec innych aspektów jej działania.

Czy mam się czego obawiać mieszkając blisko elektrowni jądrowej?

Podstawową zasadą funkcjonowania elektrowni jądrowej jest priorytet bezpieczeństwa. To oznacza, że elektrownia jądrowa nie tylko musi spełniać rygorystyczne standardy oraz przepisy polskiego i międzynarodowego prawa, ale też zapewniać bezpieczeństwo jej funkcjonowania poprzez zastosowanie systemów i barier bezpieczeństwa. Niezawodność ich jest bardzo wysoka, a prawdopodobieństwo ich jednoczesnego uszkodzenia znikome,  dzięki czemu nie musimy obawiać się o swoje bezpieczeństwo. Niemniej jednak, wiele uwagi poświęca się analizom reaktorów jądrowych, zarówno tych pracujących, jak i dopiero projektowanych, by nieustannie podnosić ich poziom bezpieczeństwa.

Fakty:

  • Przez 60 lat działania elektrowni jądrowych były tylko dwa przypadki poważnych awarii(nie doszło do wybuchu jądrowego) – w Czarnobylu i Fukushimie. Awaria w Czarnobylu wynikała z przeprowadzenia niebezpiecznego eksperymentu w elektrowni o niebezpiecznej konstrukcji, której nie stosowano nigdzie poza Związkiem Radzieckim. W Fukushimie przyczyną bezpośrednią było tsunami, wywołane przez największe w dziejach Japonii trzęsienie ziemi, a przyczyną pierwotną brak niezależnego dozoru jądrowego i słabe przepisy, których właściciel EJ nie musiał przestrzegać.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/klimat/elektrownia-jadrowa-blisko-nas–bezpieczenstwo-jest-priorytetem

X
Skip to content