1 września – Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia

31/08/2020 10:45
Agnieszka Wojnarowicz

„1 września w Kościele Katolickim już po raz szósty obchodzony jest Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia w ramach rozpoczynającego się Czasu dla Stworzenia, który potrwa od 1 września do 4 października. W tym roku będzie on naznaczony Jubileuszem Ziemi z okazji 50-lecia ustanowienia Dnia Ziemi”.

„Także w tym roku Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) i Konferencja Kościołów Europejskich (CEC) wydały wspólne oświadczenie, w którym podkreślają odpowiedzialność za stworzenie i wzywają do modlitwy.

„W tym roku pandemia COVID-19 pokazała, jak głęboko jest ze sobą powiązany świat. Uświadomiliśmy sobie bardziej niż kiedykolwiek, że nie jesteśmy od siebie odizolowani i że warunki dla zdrowia i ludzkiego dobrobytu są kruche. Skutki pandemii zmuszają nas do poważnego potraktowania konieczności czujności i zrównoważonych warunków życia na całej ziemi. Jest to tym ważniejsze, jeśli weźmie się pod uwagę zniszczenie środowiska i zagrożenie zmianami klimatycznymi” – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez kard. Angelo Bagnasco, przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, i ks. Christiana Kriegera, przewodniczącego Konferencji Kościołów Europejskich.

Obaj przewodniczący zapraszają do świętowania tegorocznego Czasu Tworzenia pod hasłem Jubileusz dla Ziemi.  „Koncepcja Jubileuszu jest zakorzeniona w Biblii i podkreśla, że musi istnieć właściwa równowaga pomiędzy realiami społecznymi, gospodarczymi i ekologicznymi. Lekcja jubileuszu biblijnego wskazuje nam konieczność przywrócenia równowagi w systemach życiowych, potwierdza potrzebę równości, sprawiedliwości i zrównoważonego rozwoju, potwierdza potrzebę proroczego głosu w obronie domu człowieka” – czytamy w oświadczeniu”.

Szczegóły: https://episkopat.pl/1-wrzesnia-dzien-modlitw-o-ochrone-stworzenia-3/

Źródło: episkopat.pl

X
Skip to content