2 Kongres Wodny przed nami!

26/08/2023 7:10
Basia Krumholc

2. edycja Kongresu Wodnego odbędzie się od 4 do 5 września we Wrocławiu. Zapisz się już dziś!

Kongres będzie poświęcony zmianom, jakie zaszły w Polsce w zakresie skutecznego zarządzania zasobami wodnymi i ochrony ekosystemów wodnych, a także adaptacji do obecnych zmian klimatu, a jego celem jest integracja środowisk wokół kluczowych wyzwań, w zakresie inwestycji mających na celu ochronę przed powodzią i suszą oraz zaopatrzenie w wodę. 


Przez dwa dni odbędzie się sześć dyskusji panelowych dotyczących wyzwań, jakie stoją przed gospodarką wodną w dobie zmian klimatu, a także perspektyw, jakie w tym obszarze widzą eksperci. Będą przeprowadzone rozmowy na temat kryzysu wodnego, dobrych praktykach renaturyzacji, proekologicznym podejściu do budownictwa wodnego oraz środowiskowych i społecznych funkcjach infrastruktury hydrotechnicznej.

Całą wiedzę przekaże liczne grono ekspertów, specjalistów i pracowników sektora gospodarki wodnej, w tym przedstawicieli administracji centralnej na szczeblu ministerialnym, przedstawicieli świata nauki, organizacji samorządowych, rządowych i biznesu.

Zapisy na 2 Kongres Wodny tylko do 27 sierpnia 2023 roku!

Zarejestruj się już teraz! 

https://www.wody.gov.pl/kongres-wodny-formularz

X
Skip to content