20 grudnia odbyło się spotkanie Zespołu LAUDATO SI

21/12/2022 11:32
Basia Krumholc

O potrzebie wrażliwości sumienia na dzieło stworzenia, zgłębianiu teologii stworzenia, wyzwaniach duszpasterskich, odpowiedzialnej miłości bliźniego dyskutowali 20 grudnia br. członkowie Zespołu LAUDATO SI przy Radzie ds. Społecznych przy Konferencji Episkopatu Polski.

„Podejmowanie wspólnych działań przez ogół środowisk jest potrzebą dzisiejszych czasów w przestrzeni tematów związanych z poszanowaniem środowiska naturalnego. Było to także zauważalne w różnych rozmowach w trakcie ostatniej wizyty KEP w Watykanie” – mówi bp Tadeusz Lityński przewodniczący zespołu i wyraźnie podkreślał na spotkaniu potrzebę angażowania się w przestrzeń edukacji i formacji młodzieży.

Pan Artur Michalski zwrócił uwagę na konieczność odzyskania ekologii budowanej na podstawach naukowych, ale przekazywanej prostym językiem.

„Rzeczywistym wyzwaniem dla Kościoła jest rozwijanie umiejętności komunikacji w przestrzeni duszpasterskiej w zakresie ekologii. Wiąże się to z występowaniem wieloaspektowych reakcji, emocji indywidualnych i społecznych. Dotyczy to nie tylko świeckich, ale i osób duchownych” – mówił ks. dr hab. Witold Ostafiński.

Ubóstwo energetyczne jest zjawiskiem rzeczywiście występującym i przyczyną różnych złych konsekwencji w przestrzeni ekologicznej. Powinno to wpływać na budowanie wrażliwości społecznej – podkreślał pan Marian Babiuch.

W czasie spotkania omówiono wybrane przykłady możliwości podejmowania konkretnych działań, które są w potencjale Kościoła.  Podkreślono także, że Kościół w świecie współczesnym ma ważną misję społeczną, która wiąże się z potrzebą poszanowania dzieła stworzenia. Wyrazy uznania skierowano w stronę twórców filmu i publikacji GRATIAS DOMINE, jako przykładu obecności głosu środowisk katolickich w przestrzeni publicznej.

Spotkanie zostało zakończone modlitwą w intencji pokoju na świecie.

ks. Zbigniew Kucharski
Sekretarz Zespołu LAUDATO SI

Zapraszamy do skorzystania:

link do filmu https://ekomaika.pl/jak-wlaczyc-tryb-eko-o-tym-w-filmie-gratias-domine/

i do pobrania publikacji https://ekomaika.pl/gratias-domine-ekohomilie-i-ekokatechezy/ .

Powyższe materiały są dostępne w sposób otwarty i publiczny.

X
Skip to content