Azbest – do likwidacji od zaraz!

11/07/2022 10:22
Marek Staroń

Przez wiele lat domy i zabudowania szczególnie na terenach wiejskich były pokryte azbestem. Jednak wykryte z czasem jego rakotwórcze właściwości stały się przyczyną jego stopniowego usuwania. Obecnie trwa ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Celem programu przewidzianego na lata 2019 – 2023 jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Realnym problemem są nowotwory płuc powodowane włóknami azbestu…

Zobacz cały artykuł na https://maika.pl/index.php/2021/10/24/azbest-do-likwidacji-od-zaraz/?fbclid=IwAR1dOdeXEY8m-GK0NVp31TkblG2XxpnYINqd876ztLYB0-6s5Ci2HhXJE2M

X
Skip to content