COP26 o lasach

10/11/2021 21:07
Marek Staroń

W związku z pogarszającym się stanem lasów i gospodarki leśnej przywódcy państw w czasie szczytu COP26 podjęli pewne deklaracje w tym zakresie.

Zaangażowanie światowych przywódców to połączony sojusz rządów, firm, podmiotów finansowych i przywódców niepaństwowych, aby zwiększyć ambicje dotyczące lasów i użytkowania gruntów. Ponad 130 liderów, reprezentujących ponad 90% światowych lasów, zobowiązało się do współpracy w celu powstrzymania i odwrócenia utraty lasów i degradacji gleby do 2030 r.

Dzięki współpracy w ramach partnerstwa na rzecz lasów (CPF) w zakresie działań na rzecz odwrócenia trendu w wylesianiu, szefowie uczestniczących agencji członkowskich CPF podkreślili wiedzę zdobytą podczas istniejących wysiłków na rzecz przeciwdziałania wylesianiu.

Redukcja emisji z wylesiania i degradacji lasów (REDD+) odnosi się do listy działań, które kraje mogą stosować w celu spowolnienia, zatrzymania i odwrócenia zalesiania i utraty dwutlenku węgla. Jak dotąd 54 kraje rozwijające się przedłożyły dane i informacje na temat wdrażania REDD+, w tym poziomy referencyjne lasów do ocen technicznych, co spowodowało ponad 8 gigaton zweryfikowanych redukcji emisji.

12 krajów ogłoszonych w Zobowiązaniu COP26 dotyczącym globalnego finansowania lasów ma wspólnie zapewnić 12 miliardów dolarów na finansowanie klimatu związanego z lasami w latach 2021–2025. Zobowiązania te zapewnią zacieśnioną współpracę w celu powstrzymania i odwrócenia utraty lasów i degradacji gruntów do 2030 r.

Poniżej zachęcamy do zapoznania się z powyższym zobowiązaniem:

https://ukcop26-org.translate.goog/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=nui,sc

X
Skip to content