Coś wisi w powietrzu

27/07/2022 18:38
Marek Staroń

Śląsk i Małopolska wygrywają na wskaźnikach z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Polsce. Zanieczyszczenie to związane jest z obecnością potencjalnie groźnych, ale też nienaturalnych, substancji w powietrzu. Przykładem zanieczyszczenia powietrza z powodów naturalnych może być erupcja wulkanu i powstałe w powietrzu w ten sposób pyły wulkaniczne, tlenek węgla czy metan. Na szczęcie wybuch wulkanu nie jest ani tak powszechny na całej Ziemi, ani tak częsty, by wypełnienie powietrza złymi substancjami było realnie szkodliwe długodystansowo.

Obecnie jednak rozwój przemysłu silnie związany jest z nadprodukcją takich samych zanieczyszczeń w powietrzu. Kolejne tlenki węgla, siarki i azotu tworzą się, gdy spalamy ropę naftową czy węgiel kamienny. Efektem przedostania się do atmosfery tak ogromnej ilości związków chemicznych jest zachowanie ich podczas opadów, stąd zjawisko kwaśnych deszczy. Zanieczyszczona woda następnie zostaje wsiąknięta w glebę, z której mają rosnąć rośliny, którymi żywimy się my czy zwierzęta. Problemem jest także smog, który bezpośrednio oddziałuje na nasze zdrowie, a nawet życie.

Jak przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza? Warto tworzyć tereny zielone, a także szanować i dbać o te, które już istnieją. Rośliny naturalnie oczyszczają powietrze z dwutlenku węgla i tworzą tlen. Ograniczyć wydzielanie szkodliwych związków chemicznych można również poprzez wybór ekologicznych źródeł energii, potrzebnych choćby do ogrzania domu zimą. Ponadto warto także zastanowić się, jak na co dzień możemy ograniczyć tworzenie spalin? Może zastąpić samochód rowerem lub komunikacją miejską? 

X
Skip to content