Cyfrowe archiwum Niedzieli

18/01/2024 9:07
Marek Staroń

“Niedziela”, która za 3 lata będzie obchodzić 100. urodziny udostępniła w Internecie, dzięki zakończeniu kolejnego etapu digitalizacji, swoje archiwalne numery. Będzie co czytać.

Nowe osiągnięcia technologiczne stawiają przed tradycyjnymi mediami nowe możliwości. Jedną z nich jest obecność w przestrzeni wirtualnej, która ze względu na łatwy dostęp jest coraz chętniej wykorzystywana nie tylko dla rozrywki, ale również w celu poszukiwania rzetelnej wiedzy. Digitalizacja daje “Niedzieli” szansę podzielenia się swoim dorobkiem z naukowcami, dziennikarzami, studentami, duszpasterzami oraz zwykłymi czytelnikami. Archiwalne numery tygodnika są systematycznie digitalizowane i udostępniane w formie cyfrowej. Obecnie na finiszu znajduje się kolejny etap digitalizowania zasobów tygodnika – projekt „Niedziela Nowego Tysiąclecia Online III etap”.

Skanowanie historii

W ramach wspomnianego projektu planowane jest zdigitalizowanie i udostępnienie 5043 sztuk obiektów, co przekłada się na 25 108 sztuk skanów pojedynczych stron – są to zasoby edycji diecezjalnych dołączanych do numerów Niedzieli ogólnopolskiej z lat 1993 – 2006. Dzięki pracom prowadzonym od 1 marca br. już zostały udostępnione dodatki edycyjne z: Gniezna, Łodzi, Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego, Podlasia, Torunia, zaś do 30 listopada 2024 r., na kiedy to przewiduje się zakończenie realizacji wspomnianego projektu, zostaną udostępnione materiały z: Przemyśla, Rzeszowa, Łowicza oraz Warszawy. Są to teksty źródłowe będące świadectwem historii tamtejszych społeczności i najnowszych dziejów Kościoła lokalnego. Często są to unikatowe źródła, które poszerzają wiedzę na tematy społeczne i religijne, którymi żyli członkowie małych ojczyzn. – Digitalizacja to historia; skanujemy to, co zostało wydane na papierze – myśli, świadectwa, wydarzenia sprzed dziesiątków lat. Uwieczniamy po to, aby kolejne pokolenia w nurcie Niedzieli mogły z tych zasobów korzystać – mówi Mariusz Książek, wiceprezes Instytutu NIEDZIELA, wydawcy Tygodnika Katolickiego “Niedziela”.

Etapy digitalizacji

Niemal stuletnie zasoby “Niedzieli”, obejmujące wydanie ogólne oraz wydania edycyjne, są tak ogromne, że samo oszacowanie, kiedy zostanie osiągnięty poziom 100% digitalizacji, jest pewnym wyzwaniem. Prace nad digitalizacją spuścizny tygodnika są sukcesywnie realizowane, a ich owoce są już dostępne. Pierwszy etap digitalizacji został zakończony w grudniu 2022 r. i pozwolił na udostępnienie zasobów z lat 1981-93; to ponad 4,6 tys. stron odnoszących się nie tylko do głównego wydania “Niedzieli”. W kolejnej odsłonie zostały zakończone prace nad zasobami Niedzieli z lat 1994 – 2005, obejmujące 24 957 stron, w których skład wchodzą wydanie ogólnopolskie oraz edycja częstochowska. Prace nad digitalizacją zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

niedzielaonline.pl

– W świecie, w którym panuje ogromna inflacja słowa, inflacja prawdy, inflacja prawa, gdzie rozkodowano zarówno godność człowieka, rodzinę, jak i synodalność, kolegialność, trzeba wrócić do pierwotnych, jasnych zasad i w sposób pozytywny je przedstawiać, tak aby człowieka współczesnego nie tylko rzetelnie informować, ale i wszechstronnie formować – stwierdził ks. prof. Mirosław Sitarz w czasie konferencji podsumowującej jeden z etapów digitalizacji “Niedzieli”. Jego słowa streszczają misję realizowaną przez nasz tygodnik. Dlatego tak istotne jest, by treści zawarte w “Niedzieli” zostały szeroko udostępnione. Z digitalizowanymi materiałami można się już zapoznawać na stronie: niedzielaonline.pl .

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Źródło: niedziela.pl

X
Skip to content