„Czyste powietrze” – nowe źródła finansowania

17/04/2024 16:56
Marek Staroń

Program „Czyste Powietrze” ma zapewnione trwałe, stabilne, wieloletnie źródło finansowania. Dzięki temu ponad 145 tys. polskich rodzin otrzyma wsparcie, zostanie wymienionych ok. 111 tys. źródeł ciepła, a blisko 100 tys. budynków zostanie zmodernizowanych energetycznie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał 16 umów ze wszystkimi wfośigw na dystrybucję środków z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Łączna kwota dofinansowania to 6,4 mld zł.

Najważniejsze informacje

 • Wszystkie wnioski w Programie „Czyste Powietrze” od 22 kwietnia mają zapewnione stabilne i bezpieczne finansowanie.
 • NFOŚiGW podpisał umowy o dofinansowanie z FEnIKS ze wszystkimi szesnastoma wfośigw. Finansowanie z FEnIKS obok środków z KPO i NFOŚiGW daje bezpieczeństwo finansowe realizacji programu na wiele lat.
 • Łączne środki dostępne dla obywatelek i obywateli na lata 2024-2029 to 6,4 mld zł.
 • Finansowanie zagwarantuje wsparcie dla 145 520 rodzin w Polsce.
 • Redukcja emisji o 0,5 miliona ton ekwiwalentu CO2/rok (docelowo do 2030 r.).
 • Środki pozwolą na wymianę 111 260 źródeł ciepła.
 • Program pomoże zmodernizować energetycznie 97 010 budynków.
 • Nabór wniosków na nowych zasadach od 22 kwietnia 2024 r.

Inne nowe zasady w programie

Od 22 kwietnia 2024 r. wchodzi nowa wersja programu „Czyste Powietrze”. Zmiany w programie obejmują trzy ważne elementy:

 1. Obowiązek wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (tzw. lista ZUM). Lista ta ma zapewnić, że urządzenia, które będą finansowane ze środków publicznych, będą spełniały określone normy techniczne i nie będą narażać mieszańców Polski na nadmierne koszty związane z ich użytkowaniem.
 2. Ograniczenie nadużyć, dlatego wprowadzamy możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku. Beneficjent, który raz skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania, będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach podstawowego poziomu dofinansowania.
 3. W trosce o osoby biorące dotacje zostaną wprowadzone też nowe zapisy umowne dot. dotacji z prefinansowaniem (wypłata zaliczki na konto wykonawcy po złożeniu do wfośigw podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki z kopią faktury zaliczkowej) oraz dot. dotacji przez pełnomocnika (wymóg pełnomocnictwa z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy poświadczonym notarialnie).

Szczegóły programu na: https://czystepowietrze.gov.pl/

Źródło: MKiŚ

X
Skip to content