„Czyste powietrze” – nowości!

17/07/2023 12:35
Marek Staroń

Gminy, które dotychczas nie podpisały porozumienia o współpracy w ramach programu „Czyste Powietrze” mogą już zgłaszać chęć udziału w Programie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otwiera kolejny nabór dla samorządów, które dotychczas nie skorzystały z takiej możliwości i nie dołączyły do programu „Czyste Powietrze”. Nowe środki finansowe czekają bowiem nie tylko na 86 proc. polskich gmin, które już uczestniczą w programie, lecz także na kolejne gminy, które zgłoszą akces do programu po raz pierwszy.

Program „Czyste Powietrze” oferuje bezzwrotne dofinansowanie właścicielom budynków jednorodzinnych na wymianę źródła ciepła i kompleksową termomodernizację budynków, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie budynku na ciepło, a co za tym idzie niższe comiesięczne rachunki. Obecne warunki programu pozwalają na uzyskanie nawet do 136 200 zł dofinansowania w formie dotacji.

Docieplony dom z efektywnym źródłem ciepła przekłada się na wiele korzyści, w tym wymiernych w postaci niższych rachunków za ogrzanie domu.

Program „Czyste Powietrze” stale się rozwija, także poprzez uproszczenie procesu aplikowania o środki finansowe jak i rozliczenia zrealizowanej inwestycji.

Gminy mają realny wpływ na poprawę jakości powietrza na swoim terenie. Udział gminy w programie „Czyste Powietrze” gwarantuje nie tylko korzyści finansowe, ale przede wszystkim poprawę jakości życia jej mieszkańców, ich zadowolenie i dobrostan.

04 lipca 2023 r. Zarząd NFOŚiGW wyraził zgodę na finansowanie punktów konsultacyjno – informacyjnych w kolejnym roku obowiązywania zachęt dla gmin oraz przyjęcie nowego wzoru porozumienia dotyczącego realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, w tym zasad pokrywania kosztów ponoszonych przez gminę oraz wzoru aneksów do porozumień już zawartych.

Szczegóły programu znajdują się na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/

X
Skip to content