Dotacja na modernizację sieci ciepłowniczej w Nowym Sączu

02/12/2020 14:16
Agnieszka Wojnarowicz

„Budowa i modernizacja 1,2 km sieci ciepłowniczej oraz instalacja 23 indywidulanych węzłów cieplnych to inwestycja w Nowym Sączu, na którą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy ponad 2,5 mln zł z unijnego budżetu POIiŚ 2014-2020. Cały projekt pochłonie 3,7 mln zł.

Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz – etap 2” 28 lipca br. podpisali: Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski oraz Prezes MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu Paweł Kupczak.

Eko-inwestycja przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o 13 625,00 GJ/rok, spadku emisji pyłów o 0,29 Mg/rok oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych o 1 018 tony równoważnika CO2/rok.

Na ten cel Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu otrzyma dotację w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, dla którego NFOŚiGW jest Instytucją Wdrażającą”.

Szczegóły: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1624,dotacja-na-modernizacje-sieci-cieplowniczej-w-nowym-saczu.html

Źródło: nfosigw.gov.pl

X
Skip to content