Dzień Miast, Regionów i Środowiska Zabudowanego na COP26

11/11/2021 19:38
Łukasz Brodzik
  • Wielka Brytania zobowiązała się dziś do 27,5 mln funtów nowego finansowania dla nowego programu działań na rzecz klimatu miejskiego (UCAP), aby wesprzeć miasta dążące do zera netto. Program, finansowany przez International Climate Finance, będzie wspierać miasta w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej w podejmowaniu działań na rzecz klimatu i tworzeniu zrównoważonej przyszłości, pomagając im we wdrażaniu innowacyjnych planów działań na rzecz klimatu, aby do 2050 r. stać się neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla i przygotować projekty infrastruktury niskoemisyjnej w celu zmniejszenia emisji. 
  • UCAP pomoże miastom we wdrażaniu projektów, takich jak niskoemisyjne systemy transportu publicznego, wytwarzanie energii odnawialnej, zrównoważone gospodarowanie odpadami, nowe kodeksy budynków inteligentnych pod względem klimatu i planowanie ryzyka klimatycznego. Pokazując, co jest możliwe, władze miejskie i regionalne mogą pokazać innym miastom i rządom krajowym dostępne możliwości motywowania do działania.
  • Program będzie realizowany we współpracy z C40 Cities Climate Leadership Group, globalną siecią miast skoncentrowanych na działaniach na rzecz klimatu, oraz GIZ, niemiecką agencją rozwoju.
  • UCAP będzie opierać się na sztandarowym programie klimatycznym przywództwo w miastach, który z powodzeniem wspierał megamiasta w Ameryce Łacińskiej i Azji w opracowywaniu ambitnych planów działań na rzecz klimatu zgodnych z porozumieniem paryskim; w tym opracowanie ścieżek do zera netto do 2050 r. i zobowiązanie się do ambitnych celów pośrednich do 2030 r., aby utrzymać 1,5 stopnia w zasięgu.

Źródło: https://ukcop26-org.translate.goog/cop-president-daily-media-statement-and-latest-announcements-11-november/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=nui,sc

X
Skip to content