Ekokonferencja kościołów chrześcijańskich

08/06/2021 9:57
Łukasz Brodzik

W dniach 31 maja i 1 czerwca odbyła się międzynarodowa konferencja online Europejskiej Sieci
Współpracy Ekologicznej Chrześcijan. Kościół rzymskokatolicki w Polsce reprezentował ks. Zbigniew Kucharski z diecezji zielonogórsko – gorzowskiej.


Europejska Sieć Współpracy Ekologicznej Chrześcijan zajmuje się ochroną środowiska i troską o boże
stworzenie. Jest to sieć związana z Konferencją Kościołów Europejskich (ECEN), która została powołana w 1998 roku.
Bardzo ciekawe tematy są poruszane. Mówimy o zielonym ładzie, o sprawiedliwości klimatycznej czy
emisji CO2 – mówi ks. Zbigniew Kucharski.

Uczestnicy konferencji zadają sobie pytanie o to co mogą wspólnie robić. Bardzo ciekawym aspektem było omówienie współpracy trans granicznej.
W konferencji chodzi o budzenie wspólnej odpowiedzialności za środowisko oraz o zaangażowanie młodzieży co świadczy o działaniu prorozwojowym. Ten swoisty ekumenizm ekologiczny charakteryzuje się brakiem dominacji którejkolwiek ze stron. O kolejnych tego typu spotkaniach będziemy na bieżąco informować.

Cały wywiad z ks. Zbigniewem Kucharskim możesz zobaczyć poniżej:

X
Skip to content