Ekologia po katolicku – EKO-homilie i EKO-katechezy

22/07/2022 11:53
Marek Staroń

Jaka jest katolicka wizja ekologii? Czy z ambony i w salach katechetycznych można poruszać tematy związane z ochroną środowiska?

Na te pytania w sposób twórczy odpowiadają autorzy książki Gratias Domine, która dzięki staraniom Fundacji Instytut Mediów trafia do rąk czytelników. Stanowi ona odpowiedź na zaproszenie papieża Franciszka do „pogłębionej refleksji nad troską o nasz dom – świat, w którym żyjemy” – zauważa redaktor tej nietuzinkowej publikacji ks. Witold Ostafiński.

W książce znajdziemy homilie ekologiczne skierowane do dzieci i dorosłych, jak również konspekty katechez poruszających kwestie ochrony środowiska w świetle Biblii i katolickiej nauki społecznej. Będą one znakomitą inspiracją dla kapłanów oraz katechetów do kreatywnego poruszenia szeroko pojętych zagadnień poszanowania świata stworzonego w swoich kazaniach i katechezach.

Szczególnie obecnie nasilają się działania proekologiczne prowadzone przez różne środowiska. Kościół nie może milczeć wobec nich. Z tej racji papież Franciszek w encyklice Laudato si’ otworzył przed nami istotne pole aktywności – oraz refleksji – nad szeroko pojętym zagadnieniem ochrony środowiska naturalnego. Publikacja Gratias Domine stanowi odpowiedź na to wezwanie Ojca Świętego do podjęcia zagadnień proekologicznych nie tylko na gruncie teologicznych rozważań, ale i duszpasterstwa, „w którym przepowiadanie kaznodziejskie i przekaz katechetyczny mają zasadnicze znaczenie.” Dzięki dużej rozpiętości tematycznej i solidnym umocowaniu tekstów w nauczaniu Kościoła książka stanowi znakomite kompendium wiedzy na temat katolickiej wizji ekologii.

Publikacja została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jej treść odpowiada wyłącznie Fundacja Instytut Mediów.

Pobierz publikację

X
Skip to content