Konferencja Teologiczno-filozoficzna

plakat
07/06/2024 17:57
Bartek Dynak

” Naglące wyzwanie ochrony naszego wspólnego domu obejmuje troskę o zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w dążeniu do zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju, ponieważ wiemy, że wszystko może się zmienić. Stwórca nas nie opuszcza, nigdy nie cofa się w swoim planie miłości, nie żałuje, że nas stworzył. Ludzkość jest jeszcze zdolna do współpracy w budowaniu naszego wspólnego domu(…) Jeśli naprawdę chcemy budować ekologię pozwalającą nam naprawić to wszystko, co zniszczyliśmy, to nie można pomijać żadnej dziedziny nauki i mądrości, także religijnej, z jej specyficznym językiem”.

Papież Franciszek, encyklika Laudato si”

Troska o przyrodę i wszystkie elementy, które je stanowią jest nie tylko potrzebą obecnego czasu. Stanowi ona również element misji Kościoła Katolickiego, który uświadamiając sobie potrzebę zatroszczenia się o naturę, stara się wypełnić misję zleconą przez Boga Stworzyciela. Wiara i płynące z niej nauczanie Kościoła może dostarczyć wiele cennych inspiracji, motywację i mobilizację dla człowieka do dokonywania wyborów bardziej moralnych, a przez to zgodnych z wolą Stwórcy.

W tym kontekście pragnę serdecznie zaprosić do udziału w Ekologicznej Konferencji Teologiczno-filozoficznej organizowanej w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie w dniu 18 czerwca 2024. Szczegóły owej konferencji znajdują się na załączonym plakacie. Bardzo proszę o życzliwe przyjęcie tego zaproszenia, które jest znakiem, że również Kościół czuje się odpowiedzialny za działania proekologiczne, także w naszym lokalnym, Podkarpackim środowisku, i pragnie by Jego głos wybrzmiał w tej materii. Środowisko Laudato si’ to szeroko rozumiana grupa wszystkich, którym zależy na trosce o świat stworzony.

X
Skip to content