ELEKTROMOBILNA REWOLUCJA – pierwsza pielgrzymka samochodami elektrycznymi

19/06/2021 11:18
Agnieszka Wojnarowicz

Wspominamy pierwszą pielgrzymkę samochodami elektrycznymi, która odbyła się we wrześniu 2019 r..

Poniżej zamieszczamy reportaż podsumowujący wyprawę:

Ponad 4000 km pokonanych jedynie samochodami elektrycznymi w niespełna dwa tygodnie. Promocja postaw proekologicznych i konieczności troski o naszą planetę. W końcu osobiste spotkanie z Papieżem Franciszkiem. Tak w skrócie można określić Emobilną Pielgrzymkę Polska – Watykan, oficjalnie uznaną przez Stolicę Apostolską za pierwszą tego typu inicjatywę w historii. Jej finał dokonał się w minioną środę podczas audiencji generalnej na Placu świętego Piotra. 

Organizatorami pionierskiej wyprawy byli Instytut Elektromobilności i Zrównoważonego Transportu „Emobi” oraz przedsiębiorstwo społeczne „Latający Kogut”. Partnerem wydarzenia były Małopolska oraz miasto Katowice. Pielgrzymka stała się częścią Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i kampanii Season od Creation. Inicjatywa miała na celu przede wszystkim propagowanie rozwoju elektromobilności oraz upowszechnianie ekonauczania papieża Franciszka zawartego w encyklice Laudato si. Czternastu pielgrzymów, wśród których znaleźli się pracownicy wyżej wymienionych instytucji, duszpasterze i osoby związane z mediami, w niecałe dwa tygodnie (8-21 września) przemierzyło szlak sanktuariów Polski, Czech, Austrii, Słowenii i Włoch, by osiągnąć wymarzony cel – Watykan. 

Emobilna Pielgrzymka rozpoczęła się poświęceniem pojazdów na Jasnej Górze. Wyjazd z tak znaczącego i symbolicznego dla historii Polski miejsca miał zwrócić uwagę na istotę duchowego aspektu pielgrzymki. Hasłem przewodnim pionierskiej wyprawy były słowa Ojca Świętego – „Klimat jest dobrem wspólnym, wszystkich i dla wszystkich!” Swoim działaniem uczestnicy i organizatorzy pielgrzymki chcieli zachęcać ludzi do zapoznania się z papieskim nauczaniem w kwestii ekologii. Jednym z celów wyprawy było uświadomienie ludzi, że Ziemia jest dobrem wspólnym wszystkich. Z tego powodu każdy powinien czuć odpowiedzialność za losy Bożego daru, jakim jest nasza planeta. 

Prekursorska pielgrzymka elektrycznymi samochodami obfitowała w wiele wydarzeń, a pielgrzymi dzięki swoim pojazdom odwiedzili też wiele zakątków Europy. Nie zabrakło wśród nich miejsc szczególnie ważnych dla polskiej historii. Po wyjeździe z kraju przyszedł czas na poznanie czeskich stron, w tym odwiedziny narodowego sanktuarium Svatý Kopeček, do którego kiedyś pielgrzymował święty Jan Paweł II. W Austrii również nie zabrakło wizyty na niezwykle zasłużonym dla polskiej i europejskiej historii wzgórzu – Kahlenbergu. W tym miejscu, skąd w 1683 roku ruszyła odsiecz wiedeńska z Janem III Sobieskim na czele, w przeddzień rocznicy wydarzenia pielgrzymi modlili się o pokój dla ludzkości. Oczywiście w samych Włoszech Emobilna Pielgrzymka także pozostawiła swoje ślady w miejscach szczególnych dla Polaków. Uczestnicy wyprawy złożyli kwiaty przy grobie świętego Jana Pawła II oraz modlili się w kaplicy polskiej w Bazylice świętego Piotra słowami Pieśni słonecznej o ekologiczne nawrócenie. W czasie drogi do najsłynniejszego placu na świecie pielgrzymom udało się zawitać również do sanktuariów dwóch ważnych dla propagowanych idei świętych – świętego Antoniego w Padwie oraz świętego Franciszka w Asyżu. W tych szczególnych miejscach kultu pielgrzymi jeszcze intensywniej pochylali się nad ekologicznym nauczaniem Kościoła.

“Niechaj zamilkną słowa, a odezwą się czyny” – w myśl słów świętego Antoniego pielgrzymi nie poprzestawali jedynie na słowach czy modlitwie. W wielu odwiedzanych na trasie miastach tworzyli specjalne happeningi, angażując w nie lokalną społeczność. Zarówno w czeskich miastach – Brnie, Ostravie, Ołomuńcu, jak i austriackich – Grazu, Wiedniu, Klagenfurcie, a także słoweńskich – Bledzie, Brezje i Lublanie – pielgrzymi zaznaczyli swą obecność. Uczestników pielgrzymki niesamowitą radością napawało zainteresowanie ludzi. Przejazd samochodami elektrycznymi przez centra europejskich miast przyciągał uwagę. Miejscowi chętnie podchodzili do pielgrzymów, by zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia w ramce oznaczonej ważnym dla całej idei hasłem – “Think Green”. W czasie swoich promocyjnych działań emobilni zauważali potrzebę przekazywania elementarnej wiedzy na temat elektromobilności, czego efektem stały się różne materiały edukacyjne – instruktaż ładowania pojazdów elektrycznych.

Kulminacyjnym momentem pielgrzymki było prywatne spotkanie z Ojcem Świętym podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie. Oprócz pielgrzymów obecni byli na niej przedstawiciele polskich władz – Wiceminister Środowiska Michał Kurtyka (jeden z głównych autorów planu rozwoju elektromobilności) i Prezydent Katowic Marcin Krupa. Współpraca „Emobi” z Katowicami ma na celu promowanie deklaracji „Driving Change Together” (stworzonej przez COP24 i podpisanej przez 43 kraje). W skład delegacji wchodził także Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski. Nie mogło zabraknąć również Prezesa Volkswagen Group Polska Wolfa-Stefana Spechta wraz z członkiem Zarządu Iwoną Antiniszyn – firma udostępniła pielgrzymce pojazdy w ramach kampanii edukacyjnej.

Pionierska inicjatywa wyraźnie zaznaczyła swoją obecność w Watykanie. Pierwszy raz w historii Kościoła pojazd elektryczny wjechał prosto na Plac świętego Piotra. Kluczyki do emobilnego pojazdu trójkołowego „Emobilka” zostały oficjalnie przekazane na ręce Ojca Świętego. Dodatkowo Papież Franciszek dostał w prezencie od polskiej delegacji tablicę rejestracyjną „SK PAPA”, deklarację „Driving Change Together” podpisaną przez Prezydenta Katowic Marcina Krupę, Pabla Domeykę, potomka Ignacego Domeyki, i Prezesa Instytutu „Emobi” Marcina Piaskowskiego. Otrzymał również plakietkę z napisem „Pilgrim” – taką samą posiadali wszyscy uczestnicy Pierwszej Emobilnej Pielgrzymki. Z rąk Wiceprezesa NFOŚiGW Ojciec Święty dostał także egzemplarz książki pod tytułem Zrównoważony rozwój w świetle Encykliki Laudato si wydanej przy współpracy z Ministrem Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej. Następca świętego Piotra podpisał egzemplarz swojej encykliki Laudato si, której treści nieustannie towarzyszyły pielgrzymom w czasie modlitwy i głębokich refleksji na tematy ekologiczne. Każdy z uczestników innowacyjnej pielgrzymki miał okazję pozdrowić Ojca Świętego, podać mu dłoń i zamienić z nim kilka słów.

„Na trasie przejazdu pielgrzymki nie brakowało emocji oraz nieprzewidzianych sytuacji, jednak trzeba przyznać z całą stanowczością, że pojazdy elektryczne nas nie zawiodły. W kilku przypadkach mieliśmy problemy z infrastrukturą, która mimo swojej gęstości na trasie nie dawała możliwości naładowania pojazdów. Wystąpiły problemy z aplikacjami obsługującymi punkty ładowania, na szczęście zostały opanowane. Najważniejsze jest jednak, że wszystkie założone przez nas cele zostały osiągnięte. W niedzielę stawiliśmy się na Placu świętego Piotra, gdzie Ojciec Święty pozdrowił uczestników Pierwszej Emobilnej Pielgrzymki podczas Anioła Pańskiego, a w środę spotkaliśmy się z nim osobiście w czasie audiencji generalnej” – tak całą pielgrzymkę podsumowuje Marcin Piaskowski, prezes Instytutu „Emobi”.

Idea zorganizowania historycznej pielgrzymki odbiła się szerokim echem w światowych mediach. Cel wzbudzenia powszechnego zainteresowania rozwojem elektromobilności został osiągnięty. Emobilna Pielgrzymka to dopiero wstęp do dalszych działań Insytutu “Emobi” oraz początek ekologicznej rewolucji.

Kaja Pudełko i Kamila Ciupińska

X
Skip to content