Gotowość Polaków do działania na rzecz jakości powietrza

13/01/2021 12:26
Agnieszka Wojnarowicz

Jak Polacy działają na rzecz jakości powietrza?

Jak podaje portal Ministerstwa Środowiska i Klimatu:

65% mieszkańców Polski jest skłonnych zastąpić własny samochód na rzecz bardziej ekologicznego (elektrycznego) w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w swoim mieście. 88% badanych słyszało o rządowym programie „Czyste powietrze”. Tak wynika z badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dot. jakości powietrza, przeprowadzonego w listopadzie 2020 r. dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Jak wynika z przeprowadzonych analiz 65% mieszkańców Polski jest skłonnych zastąpić własny samochód na rzecz bardziej ekologicznego (elektrycznego). Chętniejsze do wymiany swojego dotychczasowego samochodu są osoby z wyższym wykształceniem (72% wskazań pozytywnych).

88% respondentów słyszało o programie rządowym „Czyste Powietrze”. Pod względem sytuacji zawodowej najczęściej słyszeli o nim emeryci i renciści (92%). O dotacji z programu „Mój Prąd” słyszało 86% badanych. Program „Stop smog” zna ponad trzy czwarte z ogółu badanych (77%). 25%, słyszących o jakimkolwiek z ww. programów, skorzystało z niego.

Zapewnienie dopłat do ekologicznego źródła ogrzewania domu po wymianie pieca (35%), wymiana dotychczasowego ogrzewania na bardziej ekologiczne (22%), dofinansowanie energii odnawialnej (20%), ograniczenie ruchu samochodów (18%) oraz egzekwowanie dotychczasowych przepisów zapewniania odpowiedniej jakości powietrza (14%) to zdaniem badanych pięć najbardziej skutecznych sposobów na rozwiązywanie problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza w ich okolicy.

Blisko połowa mieszkańców Polski (49%) jest informowana o ryzyku pojawienia się tzw. „smogu”. Takie komunikaty za pośrednictwem smsów dostaje 22% respondentów, a 27% jest informowana przez strony internetowe gminy, miasta i regionalne TV.

X
Skip to content