Gratias Domine. Aktualne informacje.

07/10/2022 10:26
Marek Staroń

W niedzielę 9 października kończymy obchody Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia ustanowionego przez papieża Franciszka. Pragniemy w tej perspektywie dokonać pewnego podsumowania i podzielić się twórczymi przemyśleniami na przyszłość. W ramach konferencji pragniemy się skupić na wyzwaniach przed jakimi stoi świat i nasz kraj oraz poruszyć zagadnienia związane z potrzebą rozwijania świadomości i aktywności na rzecz poszanowania środowiska. Ważną częścią poruszonych tematów będzie kwestia komunikacji i edukacji w tej przestrzeni, z uwzględnieniem encykliki „Laudato si”, jak również roli Kościoła i środowisk katolickich. Z punktu widzenia aktywności Kościoła, cieszy fakt, że obecnie została wydana publikacja zawierająca zbiór przykładów kazań odnoszących się do zagadnień ekologicznych. Uważamy to za ważny element oddziaływania na środowisko tych, którzy poprzez głoszone słowo mają dostęp do wielu słuchaczy.

Powstał również film, który odnosi się do encykliki papieskiej prezentując jej najważniejsze myśli. Jesteśmy przekonani, że obecna konferencja będzie się cieszyła dobrym odbiorem i zainteresowaniem wielu osób na wzór wcześniej prowadzonych. Informacje o konferencji wybrzmią w mediach, w tym społecznościowych z możliwością oglądnięcia jej pełnego przebiegu. Pierwszą część spotkania stanowi konferencja z udziałem prelegentów i mediów oraz słuchaczy, po której nastąpi dyskusja panelowa z możliwością zabrania głosu przez zainteresowanych uczestników konferencji.

O poszanowaniu dzieła stworzenia, powołaniu chrześcijańskim, komunikacji i edukacji w aspekcie „Laudato si”.

Konferencji przewodniczy bp Tadeusz Lityński, udział wezmą: przedstawiciele MKiŚ, MEiN, zarządu NFOŚiGW, Dyrekcji Lasów Państwowych, WFOŚiGW, środowisk akademickich m.in. UJP II – Kraków, Fundacji Instytut Mediów, autorzy publikacji GRATIAS DOMINE oraz grono zaproszonych gości – wolnych słuchaczy.

Zagadnienia, które zostaną podjęte w czasie spotkania godz. 15.15:

  1. Poszanowanie dzieła stworzenia wyrazem miłości do Boga.
  2. Potrzeba rozwijania świadomości i edukacji młodego pokolenia.
  3. Komunikacja i edukacja społeczna w ujęciu NFOŚiGW.
  4. Lasy naszym wspólnym dobrem i wspólną troską.
  5. Cele i zadania na najbliższy czas – nowe kierunki w NFOŚiGW.
  6. Angażowanie się środowisk lokalnych na przykładzie WFOŚiGW.
  7. Edukacja ekologiczna środowisk lokalnych przez praktyczną aktywności na przykładzie Lasów Państwowych
  8. Ambona w służbie poszanowania Bożego stworzenia.
  9. Misja mediów katolickich, prezentacja fragmentu filmu Gratias Domine.

Po zakończeniu konferencji (godz. 16.00) czas na dyskusję panelową i wolne wnioski w gronie wszystkich obecnych na konferencji.

Organizatorzy: Zespół LAUDATO SI przy Radzie ds. Społecznych przy KEP, Fundacja Instytut Mediów, Ekologiczna Agencja Informacyjna.

Zapraszamy do bezpośredniego uczestnictwa w konferencji online w dniu 10.10.22. W celu uzyskania możliwości zalogowania się do spotkania na platformie zoom prosimy o zgłoszenie chęci wzięcia udziału na adres redakcja@ekomaika.pl do poniedziałku do g. 12.00. Mile widziane wcześniejsze przesłanie zgłoszenia.

X
Skip to content