Hotele. Dla owadów.

11/04/2022 17:11
Marek Staroń

Sama nazwa może brzmieć niedorzecznie, a nawet bajkowo. Bo czy hotel dla owadów może być czymś realnym? Okazuje się, że jak najbardziej, a nadto mają bardzo duży wpływ na ratowanie ekosystemu.

Hotele dla owadów to budowle, które dają bezkręgowcom możliwość budowy gniazd oraz schronienie. Zakładane są w celu ochrony owadów, a także poprawy zapylania kwiatów owoców i roślin owadopylnych.  W Internecie można znaleźć wiele podpowiedzi jak zbudować taki hotel dla konkretnego gatunku. Jego gośćmi mogą stać się pszczoły, osy, motyle czy nawet skorki.

Osoby, które zdecydowały się na posiadanie hotelu dla owadów w swoim ogrodzie znajdują w tym same pozytywne strony. Wymieniają wśród nich zwiększenie bioróżnorodności w naszym otoczeniu, naturalną walkę ze szkodnikami roślin czy poprawę jakości gleby. Dla wielu osób prawdziwy ogród to taki, w którym aż głośno jest od żyjących w nim owadów. Własnoręcznie zrobiony przez nas hotel niewątpliwie takie wrażenia nam zapewni.

Rozrastanie się miast i wsi, rozwój rolnictwa i przemysłu wpływa na to, że naturalnych schronień dla owadów ubywa. Zapylacze, jak często o nich się mówi, giną nie tylko ze względu na używanie przez ludzi nawozów sztucznych, ale także przez ograniczającą bioróżnorodność monokulturę upraw. Wygląd hotelu dla owadów ogranicza właściwie tylko nasza wyobraźnia. Taka konstrukcja to z jednej strony konkretny gest w kierunku ochrony środowiska, z drugiej może być ciekawym elementem małej architektury w naszym ogrodzie.

X
Skip to content