Inauguracyjne spotkanie Zespołu „Laudato si” przy Konferencji Episkopatu Polski

16/03/2022 12:33
Marek Staroń

GRACIAS DOMINE

Poszanowanie dzieła stworzenia wyrazem miłości do Stworzyciela

Inauguracyjne spotkanie Zespołu „Laudato si”

Ekologia czy ekologizm? Dzieło zbawienia, a dzieło stworzenia? Czy istnieje grzech ekologiczny? Czy istnieje moralna odpowiedzialność katolików w aspekcie grzechu ekologicznego? 

Encyklika „Laudato si” stanowi rzeczywistą inspirację dla środowisk katolickich, dla samego Kościoła w ogóle – mówi ks. bp Tadeusz Lityński przewodniczący zespołu „Lauda si”. Stworzenie świata przez Boga jest wyrazem Jego miłości i zaproszeniem w konsekwencji do wiecznego współistnienia. Mimo, że świat stworzony przeminie, to miłość Boga do Jego stworzenia nie przeminie – dodaje ks. bp Lityński.

W czasie pierwszego spotkania omówiono także cele i zasady funkcjonowania zespołu. Uczestnicy zwrócili uwagę na potrzebę rozwijania świadomości na rzecz poszanowania dzieła stworzenia, budzenie wrażliwości społecznej. Ważną częścią spotkania było podniesienie wątku potrzeby angażowania się Kościoła, całych społeczeństw i indywidualnych osób na rzecz Wspólnego Domu, poszanowania środowiska naturalnego, bowiem dotyczy to wszystkich mieszkańców ziemi, niezależnie od światopoglądu i religii.

Zespół „Laudato si” został powołany przez Konferencję Episkopatu Polski w listopadzie 2021 przy Radzie ds. Społecznych. 

Inauguracyjne spotkanie Zespołu „Laudato si”, a tym samym rozpoczęcie jego prac odbyło się 15.03.2022 r. w Warszawie. Spotkanie zakończyło się modlitwą o pokój na świecie.

Sekretarz Zespołu „Laudato si”

ks. Zbigniew Kucharski

X
Skip to content