Innowacje dla Środowiska – nowy program NFOŚiGW

16/01/2023 19:15
Marek Staroń

Celem programu jest wykorzystanie innowacyjnych technologii w ochronie środowiska. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na ten cel 2 miliardy złotych, po które będą mogli sięgnąć przedsiębiorcy. Szczegóły tego programu znajdują się poniżej:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/innowacje-dla-srodowiska

X
Skip to content