Konferencja ekologiczna Gratias Domine. Podsumowanie.

12/10/2022 7:14
Marek Staroń

O poszanowaniu dzieła stworzenia, grzechu i nawróceniu ekologicznym, chrześcijańskiej wizji ekologii, zagrożeniu animalizacją ludzi i humanizacją zwierząt.

Poszanowanie dzieła stworzenia jest wyrazem miłości do Boga – mówił bp Tadeusz Lityński przewodniczący Zespołu Laudato Si na rozpoczęcie konferencji Gratias Domine, która odbyła się 10 października br. W kontekście konferencji i sytuacji na świecie biskup zwrócił uwagę, że nasza cicha modlitwa o pokój jest troską o wspólny dom, a wojna także przyczynia się do katastrofy ekologicznej. Odpowiadając na prośbę papieża uczestnicy na rozpoczęcie spotkania odmówili wspólnie modlitwę w intencji pokoju na świecie i ochrony świata stworzonego. Biskup również podkreślił ważność potrzeby budzenia świadomości i odpowiedzialności chrześcijańskiej za powierzony nam przez Boga świat.

W trosce o środowisko należy pamiętać, że lasy są jego ważnym elementem – zaznaczył Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica – a w rzeczywistości naszej Ojczyzny stanowią autentycznie dziedzictwo narodowe. Dyrektor generalny odniósł się do historii Polski ukazując leśników jako osoby odznaczające się głębokim patriotyzmem i poświęceniem w służbie narodowi. Zaapelował, aby dostrzegać pozytywną rolę leśników, którzy poświęcają się pełni troski na rzecz naszego dobra wspólnego pielęgnując zasoby leśne.

W trakcie konferencji zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW Artur Michalski zwrócił uwagę m. in. na to, że po wielu latach finansowania samorzadów i przedsiębiorców obecnie o dotacje mogą się starać osoby fizyczne. Przykładem m. in. jest program „Czyste powietrze” lub możliwość tworzenia biogazowni przez rolników.

Na konferencji nie dało się nie wspomnieć osoby śp. profesora Jana Szyszki, o którym mówił Sławomir Mazurek – „W Ministerstwie Środowiska miałem przyjemność pełnić funkcję podsekretarza stanu współpracując z trzema kolejnymi ministrami i m. in z tej perspektywy z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że profesor był wybitną postacią. Wniósł ogromny wkład w przestrzeń nauki i ochrony środowiska.”

W dalszej części konferencji skupiono się na prezentacji kierunków i przykładów konkretnych działań realizowanych przez wybrane instytucje i środowiska lokalne.

Sergiusz Kieruzel dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wskazał na współpracę z Młodzieżową Radą Klimatyczną przy tworzeniu scenariuszy lekcji szkolnych o klimacie. Obecnie trwają prace nad kampanią o różnorodności biologicznej. Dyrektor zaapelował także o oszczędzanie prądu ze względu na wojnę w Ukrainie.

Artur Górecki, dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych w Ministerstwie Edukacji i Nauki powiedział „mądra edukacja kieruje intelekt na prawdę, a wolę człowieka na wybór dobra“ zwracając także uwagę na służebną rolę szkoły w przestrzeni edukacji ekologicznej.

Przykładem działań lokalnych jest także coroczna akcja „Ekochoinka”, którą przedstawił Wojciech Grochala – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Prelegent zwrócił także uwagę na to, iż wszyscy żyjemy w poczuciu dobrobytu i konsumpcjonizmu. W rozwiniętych krajach świata dziś produkcja odpadów na jednego mieszkańca to około tony. Trzeba uświadomić społeczeństwom wysokorozwiniętym, że przyczyniają się do tego, co się złego na świecie dzieje, pomimo wielu frazesów o ekologii. 

Natomiast prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze, Mariusz Herbut opisał działania, które fundusz przeprowadza w wymiarze regionalnym. Jako przykład podał inicjatywy dla dzieci w wieku szkolnym o charakterze edukacyjnym o tematyce antysmogowej, segragecji odpadami czy roli pszczół w przyrodzie.

Dla tematów związanych z poszanowaniem środowiska naturalnego jest również miejsce na ambonie, o czym mówił ks. dr hab. Witold Ostafiński. Ksiądz profesor podkreślił konieczność ukazywania Boga zarówno jako zbawcy, ale i stworzyciela. Zaprezentował na konferencji nową publikację „Gratias Domine – ekohomilie i ekokatechezy” zachęcając do zapoznania się z nią. Wskazał, iż jest ona publicznie dostępna i można ją pobrać w pliku PDF https://ekomaika.pl/gratias-domine-ekohomilie-i-ekokatechezy/ .

Redaktor Ireneusz Korpyś z Tygodnika Katolickiego Niedziela stwierdził, że rolą mediów jest dotarcie do ludzi z rzetelną informacją, a przez to wywołanie dialogu ekologicznego i pokazanie katolickiej wizji ekologii. Redaktor w swojej wypowiedzi również zaprezentował nowy film „GRATIAS DOMINE”, który w sposób ciekawy, interesujący, w bardzo nowoczesnej formie przybliża główne treści encykliki Laudato Si. Film jest powszechnie dostępny https://ekomaika.pl/jak-wlaczyc-tryb-eko-o-tym-w-filmie-gratias-domine/ .

Konferencja była ciekawym wydarzeniem, w którym uczestniczyło interesujące i kompetentne grono osób. Oprócz prelegentów w konferencji brali także udział wolni słuchacze. Nie zabrakło również głosów osób reprezentujących środowiska dużych firm, bowiem nie są im obce tematy ekologii. Spotkanie poprowadził ks. Zbigniew Kucharski – sekretarz Zespołu Laudato Si.

W listopadzie 2021 r. na Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski został powołany Zespół Laudato Si przy Radzie ds. Społecznych przy KEP. Przewodniczenie Zespołowi powierzono biskupowi zielonogórsko-gorzowskiemu Tadeuszowi Lityńskiemu.

X
Skip to content