Konferencja naukowa Akademii Bialskiej

12/01/2024 21:06
Marek Staroń

Wspieranie działań na rzecz edukacji ekologicznej stanowi ważny element działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Programy NFOŚiGW wpływają na rozwój postaw społecznych opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju oraz upowszechnianiu powiązań pomiędzy społeczeństwem, środowiskiem i gospodarką. Kolejnym projektem edukacyjnym, który otrzyma wsparcie finansowe w wysokości blisko 105 tys. zł będzie konferencja realizowana przez Akademię Bielską im. Jana Pawła II.

W ramach przedsięwzięcia, które odbędzie się jesienią tego roku zaplanowano zorganizowanie trzydniowej konferencji naukowej „Teoria i praktyka w ochronie przyrody i krajobrazu”, w której w trybie stacjonarnym weźmie udział 60 osób. Co ważne, konferencja będzie udostępniona również powszechnie i bezpłatnie online.

Celem podstawowym spotkania będzie połączenie i przedstawienie teoretycznych i empirycznych zagadnień dotyczących ochrony przyrody oraz krajobrazu. Wykłady i aktywności towarzyszące przybliżą i będą propagować dobre praktyki wpływu człowieka na obszary chronione oraz najefektywniejsze zachowania ekologiczne, które wpływają na zachowanie zróżnicowanych ekosystemów, wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełniących funkcje korytarzy ekologicznych. Na spotkaniu zostaną także zaprezentowane kwestie metodyki zarządzania krajobrazami priorytetowymi, oraz ochrony i udostępniania krajobrazu dla potrzeb turystyki oraz ochrony przyrody połączonego z rozwojem społeczno-gospodarczym regionów.

Czynnikiem wspierającym zasięg projektu będzie publikacja pokonferencyjna pt. „Ochrona przyrody i krajobrazu w Polsce”, a szczegóły dotyczące konferencji będą udostępniane na stronie www i w mediach społecznościowych Akademii Bialskiej oraz Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu.

Umowa na dofinansowanie projektu z zasobu programu „Edukacja Ekologiczna” została podpisana w grudniu br. przez przedstawicieli NFOŚiGW oraz Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II.

Źródło: nfosigw.gov.pl

X
Skip to content