„Krzyk stworzenia czy krzyk sumienia człowieka”

Konferencja Monachium
10/06/2024 12:29
Bartek Dynak

„Krzyk stworzenia czy krzyk sumienia człowieka”, o locus teologicus i odpowiedzialności etycznej w nauczaniu Kościoła oraz nadziei chrześcijańskiej. 

Rozpoczęła się konferencja pt.” Krzyk stworzenia jako wyzwanie do rozmowy ekologicznej” organizowane w ramach prac Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE).

Bp János Székely 
kierownik sekcji spraw społecznych przy CCEE błogosławieństwem wprowadził uczestników konferencji w klimat wspólnych poszukiwań będących zadaniem dla Kościoła w obliczu zachodzących przemian klimatycznych w świecie. W konferencji biorą udział nie tylko przedstawiciele z Europy, ale także m.in. z USA oraz innych kościołów chrześcijańskich, które nie przynależą do CCEE.  W gronie uczestników są nie tylko duchowni reprezentujący episkopaty poszczególnych krajów, ale także świeccy jako specjaliści z zakresu ekologii czy przedstawiciele środowisk katolickich aktywnych w ochronie środowiska.

„Podjęcie wspólnych wysiłków kościołów chrześcijańskich jest naszą powinnością w obliczu ekologicznych wyzwań, a Papież daje tego piękny przykład” – mówi Stephen Taylor przedstawiciel European Christian Environmental Network (ECEN).

„Cały plan spotkania jest inspirowany zachodzącymi zmianami w świcie, potrzebą rozwoju świadomości wokół pojawiających się potrzeb i oczywiście samą  encykliką Laudato si” – mówi ks. Zbigniew Kucharski.

Obrady odbywają się na Akademii Teologicznej w Monachium i potrwają do 12.09.2024 r. 

Ks. Zbigniew Kucharski 
Sekretarz Zespołu LAUDATO SI przy Radzie ds. Społecznych przy KEP

X
Skip to content