Ludzkość potrzebuje mokradeł

06/02/2023 11:25
Basia Krumholc

Magazynują węgiel, filtrują wodę, stanowią siedliska rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Mokradła to jedne z najcenniejszych i zarazem najbardziej zagrożonych w skali świata ekosystemów. Obchodzony 2 lutego Światowy Dzień Mokradeł to okazja, by kolejny raz przypomnieć o pilnej potrzebie ratowania tych obszarów.

Od 1970 roku ponad 35% mokradeł świata uległo degradacji, a tempo ich zaniku przyspiesza. Odwrócenie tej fatalnej tendencji, poprzez odtwarzanie obszarów mokradłowych, jest więc pilną potrzebą. Działania muszą zostać podjęte niezwłocznie ze względu na konieczność zabezpieczania zasobów wodnych i adaptację do zmian klimatu.

Hasło Światowego Dnia Mokradeł 2023 r. brzmi: „Już czas na przywrócenie mokradeł”. Inicjator obchodów, Sekretariat Konwencji Ramsar przekonuje, że każde, nawet małoskalowe działanie w obszarze ochrony i przywracania mokradeł ma znaczenie.

Tereny podmokłe pełnią niezwykle istotne funkcje – nie tylko dla przyrody, ale także dla ludzi: poczynając od filtrowania wody, magazynowania jej, poprzez ochronę przed sztormami i powodziami, a kończąc na podtrzymywaniu różnorodności biologicznej i wiązaniu węgla.

Światowy Dzień Mokradeł to ogólnoświatowa kampania, której celem jest zwiększanie świadomości w zakresie terenów podmokłych. Dzień ten obchodzony jest co roku 2 lutego w rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych – międzynarodowego traktatu przyjętego w 1971 r., którego sygnatariuszami są 172 państwa nazywane Państwami-Stronami.

Więcej informacji na: https://www.worldwetlandsday.org/ oraz http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/ochrona-mokradel.

Materiały promujące Światowy Dzień Mokradeł (do wykorzystywania w celach edukacyjnych): http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/publikacje-i-materialy-promocyjne.

źródło: gov.pl
źródło: gov.pl
źródło: gov.pl
źródło: gov.pl

X
Skip to content