Caritas Polska przeciwko nadkonsumpcji

08/11/2023 10:25
Marek Staroń

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 30 podpisał umowę z Caritas Polska. Na przedsięwzięcia edukacyjno-promocyjne i informacyjne NFOŚiGW przekaże ponad milion złotych.

W ramach programu priorytetowego 7.2 Edukacja Ekologiczna zostanie zrealizowane przedsięwzięcie „Caritas Laudato si’: Aktywna edukacja wspólnot Caritas w zakresie przeciwdziałania nadkonsumpcji w dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym”. Wniosek na dofinansowanie przedsięwzięcia wpłynął w ramach II naboru w 2023 r. Zakończenie projektu przewidziane jest na koniec 2024 roku.

Głównym celem realizowanego programu aktywnej edukacji jest przeciwdziałanie nadkonsumpcji, która jest źródłem kryzysu przyrodniczego (w tym nadmiernej ilości produkowanych odpadów) oraz kryzysu społecznego, pogłębiając wykluczenie społeczne poszczególnych grup i jednostek. Sposobem osiągnięcia celu będzie wskazanie praktycznych rozwiązań i alternatyw oraz upowszechnianie wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania nadkonsumpcji, zmierzając w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Działania projektowe będą skierowane  głównie do osób defaworyzowanych i wykluczonych społecznie, osób pracujących z taki osobami w ramach Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych (parafialnych) dotykanych kryzysem przyrodniczym i kryzysem wykluczenia społecznego.

W ramach projektu przewidziano wydanie Encykliki Laudato Si’ w formie drukowanej oraz szereg działań edukacyjnych i promocyjnych w internecie: filmy edukacyjno-promocyjne, instruktażowe, promocja w mediach społecznościowych, vlogi z influencerami. Powstanie również gra edukacyjna, 6 opisów dobrych praktyk, 2 poradniki problemowe oraz 9 zestawów materiałów metodycznych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nfosigw/

X
Skip to content