Miłość czy egoizm? Czy istnieje grzech ekologiczny?

Fot. KWP Poznań
08/07/2022 13:03
Marek Staroń

Poszanowanie dzieła stworzenia wyrazem miłości do Stworzyciela.

Obecnie całą Polskę obiegła informacja o podejrzeniu przestępstwa polegającego na nielegalnym składowaniu odpadów na terenie wyrobiska kruszywa na terenie powiatu nowotomyskiego. Z informacji wynika, że chodzić może o ogromną ilość szkodliwych odpadów szacowaną na około 100 tysięcy ton. W związku z powyższym aresztowano trzy osoby.

Skala szkodliwych działań i ich ewentualnych skutków jest przerażająca. Wszystko to może prowokować do przemyśleń i dyskusji o moralnej, etycznej odpowiedzialności człowieka w aspekcie np. encykliki „Laudato si”. W dalszym ciągu aktualne jest pytanie wokół refleksji na temat poszanowania dzieła stworzenia, które zostało przez Boga powierzone człowiekowi.

Na pewno nie zostało powierzone nam w celu egoistycznej, chciwej eksploatacji matki ziemi. Czy oprócz faktu braku poszanowania dzieła stworzenia i jego Stwóry, nie należy mówić o krzywdzie, czasami ciężkiej wyrządzonej bliźnim?

Co o tym myślicie?

Redakcja

Fot. KWP Poznań

X
Skip to content