Minister Kurtyka wziął udział w debacie Climate Positive

26/03/2021 14:54
Agnieszka Wojnarowicz

Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska:

„Polski rząd chce wspierać innowacyjne projekty, które przyspieszają wzrost gospodarczy. Inwestycje w zieloną gospodarkę to okazja do dokonania jakościowego przełomu w naszej gospodarce” – mówił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas potkania, które odbyło się 25 marca 2021 r., w ramach cyklu Climate Positive – Agenda 2021.

W całym procesie transformacji chcemy wykorzystać wszystkie dostępne technologie, takie jak np. energia jądrowa, energia słoneczna, wiatr czy wodór. Dostrzegamy też potencjał biogazu. Dlatego inwestycje w rozwój nowych źródeł energii są niezbędne. Transformacja energetyczna, w której bierzemy czynny udział, wymaga silnej współpracy wszystkich zainteresowanych stron. Nowe inwestycje i „zielone pomysły” możemy skutecznie realizować wspólnie z biznesem

– powiedział minister Michał Kurtyka.

 

X
Skip to content