Sprawozdanie dot. bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych

07/12/2020 10:57
Agnieszka Wojnarowicz

„Ministerstwo Klimatu przygotowało sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za rok 2019. Zgodnie z dokumentem, w tym czasie, polski system gazu ziemnego działał bez zakłóceń, a bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych nie było zagrożone”.

„Zdaniem ministra klimatu Michała Kurtyki potencjał sektora gazowego oraz infrastruktury gazowej może odegrać znaczną rolę w transformacji sektora energetycznego w Polsce.

„Wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa przejściowego, jak również infrastruktury gazowej w obszarze tzw. gazów zdekarbonizowanych (wodoru i biometanu) to szansa na wzrost wykorzystania gazu ziemnego i infrastruktury gazowej w drodze do bezemisyjnej gospodarki” – powiedział minister Kurtyka.

Zgodnie z danymi systematycznie zwiększające się zużycie paliw gazowych pokrywane jest w pełni ze zdywersyfikowanych źródeł, a zmniejszający się w bilansie udział importu z jednego kierunku zastępowany jest dostawami od pewnych i stabilnych dostawców. Filarem stale zwiększającego się poziomu dywersyfikacji pozostaje LNG, którego udział w bilansie dostaw dynamicznie rośnie.

Jak wynika ze sprawozdania, struktura zaopatrzenia kraju w paliwa gazowe pozostaje na zrównoważonym poziomie, a krajowe wydobycie wraz ze zdywersyfikowanym przywozem z zagranicy gwarantuje bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych do odbiorców”.

Więcej szczegółów: https://www.gov.pl/web/klimat/ministerstwo-klimatu-przygotowalo-sprawozdanie-dot-bezpieczenstwa-dostaw-paliw-gazowych-za-2019-rok

Źródło: Ministerstwo Klimatu

X
Skip to content