Nabory na inwestycje nfosigw.gov.pl

02/12/2020 14:19
Agnieszka Wojnarowicz

„Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów oraz instalacje gospodarowania odpadami – to działania, które w zaktualizowanym programie „Racjonalna gospodarka odpadami” dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski będzie można składać między 24 sierpnia 2020 r. a 30 czerwca 2022 r.

Celem programu „Racjonalna gospodarka odpadami” jest przede wszystkim realizacja zasad gospodarki odpadowej zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami przez: zapobieganie powstawaniu odpadów, ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów, utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, zmniejszenie ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu, wsparcie tworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a także ograniczenie masy składowanych odpadów”.

Nabory na inwestycje nfosigw.gov.plz zakresu racjonalnej gospodarki odpadami:

Zobacz: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1628,nabory-na-inwestycje-z-zakresu-racjonalnej-gospodarki-odpadami.html

Źródło: nfosigw.gov.pl

X
Skip to content