NFOŚiGW dla rehabilitacji ptaków

21/11/2023 11:41
Marek Staroń

Niemal milion złotych dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzyma Miasto Stołeczne Warszawa z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę stołecznego Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl” przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia przepustowości ośrodka i polepszenia skuteczności oraz jakości rehabilitacji ptaków. Jednoczesne zorganizowanie w placówce hodowli zachowawczej rybołowa umożliwi wypracowanie dobrych praktyk ochronnych dla tego gatunku. Możliwe będzie rozpoczęcie działań mających na celu zachowanie różnorodności biologicznej poprzez zapewnienie puli genetycznej ptaków pochodzących z wolności.

Zaplanowana modernizacja oraz przebudowa Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”, który działa na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny oraz Jana Żabińskich w Warszawie, ma potrwać do końca stycznia 2026 r. Dzięki podjętym staraniom ZOO i funkcjonująca przy nim placówka zwiększy wydajność rehabilitacji i opieki weterynaryjnej nad krajowymi gatunkami ptaków chronionych, a także rozpocznie hodowlę zachowawczą in situ (czyli na miejscu w terenie) rybołowa. Sprawniej będzie przebiegać także edukacja przyrodnicza prowadzona przez „Ptasi Azyl”. Zapewnione ma być dotarcie do ponad 2 mln osób.

Warto przypomnieć, że „Ptasi Azyl” to działający od 25 lat przy warszawskim ZOO ośrodek pomagający ptakom, będący jednocześnie częścią nieformalnej sieci placówek rehabilitacji zlokalizowanych w całej Polsce. Do „Ptasiego Azylu” w Warszawie trafiają najczęściej ptaki miejskie, ale też leśne i wodne, w tym również pisklęta. Celem działania ośrodka jest zapewnienie opieki i leczenia bądź rehabilitacji skrzydlatych pacjentów i umożliwienie im powrotu do środowiska naturalnego.

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia, które w całości będzie kosztować ponad 1,1 mln zł, została podpisana w listopadzie br.

Źródło: nfosigw.gov.pl

X
Skip to content