NFOŚiGW przekaże środki na prośrodowiskowe inwestycje Grupy PGE

07/12/2020 10:52
Agnieszka Wojnarowicz

„Cztery projekty z zakresu redukcji emisyjności, które będą realizowane przez Elektrownię Bełchatów oraz dwa ciepłownicze przedsięwzięcia w Toruniu i w Siechnicach dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ekologiczne rozwiązania PGE Polskiej Grupy Energetycznej pochłoną ponad 600 mln zł a łączne dofinansowanie sześciu inwestycji – ze środków unijnych i krajowych – wyniesie blisko 500 mln zł.

Największa kwota wsparcia przeznaczona zostanie na realizację zadań redukujących emisję tlenków siarki z bloków 3-6 oraz 8-12 w Elektrowni Bełchatów i tylko na ten cel spółka PGE GiEK, do której należy bełchatowska elektrownia, pozyska łącznie blisko 425 mln zł w formie pożyczki z programu NFOŚiGW „Energia Plus”.

Na obniżenie emisji pyłu z bloku nr 2 Elektrownia Bełchatów otrzyma dofinansowanie prawie 42 mln zł (również z programu „Energia Plus”), a na redukcję emisji rtęci z bloków 2-12 i 14 niemal 18 mln zł w ramach „Sokoła”, czyli programu NFOŚiGW wspierającego wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”.

Czytaj dalej: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1631,nfosigw-przekaze-pol-miliarda-zlotych-na-prosrodowiskowe-inwestycje-grupy-pge.html

Źródło: nfosigw.gov.pl

X
Skip to content