NFOŚiGW wspiera rekultywację terenów zdegradowanych

02/12/2020 14:20
Agnieszka Wojnarowicz

„Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie na rekultywację i przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych obszarom zdegradowanym przez działalność człowieka oraz na zamykanie i rekultywację składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Nabór ciągły rozpocznie się 17 sierpnia tego roku i potrwa do 30 czerwca 2021 r. Na dofinansowanie – w formie preferencyjnych pożyczek nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych – mają szanse jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe oraz spółki prawa handlowego.

W ramach rekultywacji powierzchni ziemi, która może być dofinansowana przez NFOŚiGW kwalifikowane mogą być m.in. koszty: usunięcia odpadów, remediacji, działań naprawczych w przypadku zaistnienia szkody w środowisku, ponownego kształtowania funkcji lub przygotowania do pełnienia nowych funkcji”.

NFOŚiGW wspiera rekultywację terenów zdegradowanych:

Zobacz: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1629,nfosigw-wspiera-rekultywacje-terenow-zdegradowanych.html

Źródło: nfosigw.gov.pl

X
Skip to content