Obrady duszpasterzy Laudato Si’ w Zamku Bierzgłowskim!

05/04/2024 8:36
Basia Krumholc

O miłości Stworzyciela i stworzenia, o drodze od praktycznego ateizmu do Boga Ojca, o ekologicznym nawróceniu i współczesnych wyzwaniach duszpasterskich…„Miłość do Boga Stworzyciela przejawia się w szacunku i trosce o świat, który w opatrzności Bożej został nam powierzony” – mówił bp Tadeusz Lityński przewodniczący zespołu Laudato si’ przy Radzie ds. Społecznych przy KEP na rozpoczęcie dwudniowych obrad duchownych odpowiedzialnych w decyzjach za duszpasterstwo osób zaangażowanych na rzecz poszanowania szeroko rozumianego środowiska naturalnego. „Angażowanie się w taki obszar duszpasterski jest odpowiedzią Kościoła, konferencji Episkopatu Polski na zachodzące zmiany, współczesne wyzwania społeczne, tym samym duszpasterskie. Dostrzeganie przemian społecznych i podejmowanie w ich kontekście działań duszpasterskich jest oznaką, że Kościół żyje i jest aktywny. Jest tu również miejsce dla świeckich, nie tylko dla duchownych, bowiem nie ma prawdziwego duszpasterstwa bez laikatu. Nie możemy wobec przemian stać z boku i tylko się przyglądać.” – podkreślił bp Tadeusz Lityński.

„Święci w historia Kościoła w aspekcie Teologii Stworzenia”, „Podstawy Biblijne Encykliki Laudato si’”, „Skuteczna komunikacja idei ekologicznej w środowiskach religijnych. Potrzeby i wyzwania.” – to m.in. zagadnienia, które są podejmowane w czasie obrad. W spotkaniu m.in. uczestniczą bp Piotr Sawczuk (diecezja drohiczyńska), dr hab. Barbara Strzałkowska (UKSW – Warszawa), ks. dr hab. Witold Ostafiński, (UPJPII – Kraków), ks. dr hab. Dariusz Śmierzchalski – Wachocz (US – Szczecin), Sławomir Mazurek (wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Wojciech Grochala – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze).

W czasie obrad mają miejsce otwarte dyskusje panelowe, prace w grupach tematycznych np.: Szanse i trudności w przestrzeni ekologicznej w aspekcie duszpasterskim; EKOparafia: marzenie, mrzonka, utopia czy misja?; Bóg Stworzyciel – aspekt ewangelizacyjny.Uczestnicy dokonywali także podsumowania inicjatyw „Czasu dla Stworzenia” – 1 września 2023r. jako Ogólnoświatowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia ustanowionego przez papieża Franciszka w 2015 r. Obrady odbywały się w dniach 3-4 października w Nadbużańskim Ośrodku Edukacji Ekologicznej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Broku i zakończą się aktem poświęcenia ośrodka.

Zbliżamy się do kolejnego, drugiego zjazdu 10 i 11 kwietnia 2024r. na Zamku Bierzgłowskim. Celem jest nie tylko nasza wzajemna integracja, ale szczególnie dążenie do wypracowania profilu rozwijanego duszpasterstwa Laudato Si’.

W ostatnim czasie w Polsce zostało mianowanych 32 diecezjalnych duszpasterzy środowisk Laudato si’.

https://zamekbierzglowski.pl/

X
Skip to content