Oświadczenie Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA

13/03/2023 11:48
Marek Staroń

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.”  Mt 5,9

               Ostatnie ataki na św. Jana Pawła II-go inspirują do spojrzenia na śp. Papieża z perspektywy wiary i działającego Boga. Nie można ignorować stwierdzenia wielu cudów za Jego wstawiennictwem. Cuda nie są dziełem ludzkim. Są one zawsze skutkiem działającego Boga. Liczne cuda są dowodem na to, że Jan Paweł II jest postacią wiarygodną o potwierdzonej przez Boga świętości.

                Kolejnym przykładem może być III Tajemnica Fatimska w aspekcie osoby Papieża. Te nadprzyrodzone wydarzenia, będące dziełem Boga stanowią ewidentny dowód Jego ingerencji oraz głęboką relację między św. Janem Pawłem II a Stwórcą.

                Warto również nawiązać do Tradycji Kościoła w aspekcie tzw. VOX POPULI, czyli uznawania, że głos ludu jest głosem samego Boga. Powszechne (ogólnoświatowe) przekonanie o świętości jakiejś osoby było i jest odczytywane w Kościele jako zjawisko wynikające z Bożego działania, jako powiew Ducha Świętego. W tym przypadku nie chodzi tylko o SANTO SUBITO w dniu pogrzebu Papieża, ale o wiele szerszy zakres. Śmierć i pogrzeb św. Jana Pawła II były swoistymi, największymi, ogólnoświatowymi rekolekcjami w historii. Dla wielu osób wierzących, pamiętających pogrzeb Papieża i fakt zamknięcia się Ewangeliarza leżącego na Jego trumnie jest wymownym symbolem biblijnym.

                   Bóg nigdy się nie myli, nie popełnia błędów. Dla nas wierzących św. Jan Paweł II przez dokonujące się cuda, działanie łaski jest osobą zasłużoną w oczach Boga.

                   W związku z powyższym uważamy, że wiele głoszonych poglądów podważających wiarygodność Jana Pawła II stanowi m.in. skutek fragmentarycznego, nierzetelnego interpretowania faktów wyrwanych z kontekstu oraz zwykłej nieznajomości wszystkich ich okoliczności. Stanowi to powód naszego głębokiego smutku i żalu. Jednocześnie wyrażamy naszą dezaprobatę dla takich sytuacji.

                    Z całego serca zachęcamy wszystkich do dalszego czerpania z Bożego miłosierdzia za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i jesteśmy przekonani, że należy się spodziewać kolejnych cudów. 

                                                       Czyż one nie będą najlepszą odpowiedzią?

„Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi!”

„Każdy…znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte…”

„Nie lękajcie się.”

św. Jan Paweł Wielki

Mamy nadzieję przyszły, ogłoszony doktor Kościoła, Doktor Miłosierdzia.
W imieniu Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA
ks. Zbigniew Kucharski

X
Skip to content