Po rycersku o ekologii

11/04/2024 16:28
Basia Krumholc

Po rycersku o ekologii


Czy potrzebujemy kodeksu ekologicznego? Jakie są współczesne wyzwania ekologii integralnej? Czy nawrócenie ekologiczne to idee fixe? Jak pomóc ludziom odkrywać Boga Ojca Stworzyciela w dobie konsumpcjonizmu?


Odpowiedzi na powyższe pytania starali się udzielić uczestnicy zakończonego dziś Ogólnopolskiego Spotkania Diecezjalnych Duszpasterzy Środowisk Laudato Si na Zamku Bierzgłowskim w diecezji toruńskiej.


„Obradowaliśmy na średniowiecznym zamku rycerskim i mamy nadzieję, że Duch Boży, duch rycerski wzmocnił nas w zmaganiach z tym światem i w tym świecie w kierowaniu ludzkich serc do naszego Ojca Boga Stworzyciela. – mówi bp Tadeusz Lityński, przewodniczący Zespołu Laudato Si przy Radzie ds. Społecznych przy KEP – dzisiejszy świat niesie ze sobą wiele wyzwań, które wymagają poruszania sumień i ludzkiej wrażliwości”.


„Kościół powinien posiadać duszpasterską odpowiedź na wyzwania współczesnego świata w zakresie „troski o wspólny dom”. – mówi ks. Andrzej Lubowicki asystent generalny KSM.


„Przestrzeń ekologii jest zakresem tematycznym, który otwiera drzwi do dialogu między różnymi środowiskami, mogącymi się znacznie różnić, ale troska o wspólny dom staje się dla nich jednoczącym celem”. – powiedział Sławomir Mazurek, Doradca Prezydenta RP ds. Ekologii.


Ks. Ryszard Podpora z Lublina zwrócił uwagę na konieczność integrowania i ożywienia kontaktów z osobami, które angażują się w przestrzeń szeroko rozumianej ekologii, a jednocześnie dla szerokiego gremium są jeszcze nieznane i nieodkryte.


„Przygotowujemy propozycję różnych inicjatyw na okres nazywany przez Papieża Franciszka „Czasem dla Stworzenia”, bowiem Duszpasterstwo Środowisk Laudato Si w sposób naturalny będzie się także koncentrować na takich obszarach” – podkreślał ks. Krzysztof Wilczkiewicz z Rzeszowa.


Bp Wiesław Śmigiel podkreślał wyraźnie, że „pojęcie godności wiąże się bezpośrednio z osobą ludzko i wynika ona z perspektywy Boga Stworzyciela.”
Konferencja Episkopatu Polski powołała w listopadzie 2021 r. do istnienia pod przewodnictwem bpa. Tadeusza Lityńskiego Zespół Laudato Si przy Radzie ds. Społecznych przy KEP. Na dzień dzisiejszy jest mianowanych 33 Diecezjalnych Duszpasterzy Środowisk Laudato Si. Konferencja Episkopatu Polski jest reprezentowana m.in. w: European Christian Environment Network (ECEN), konferencji CCEE jako międzynarodowych inicjatywach podejmowanych w duchu troski o wspólny dom.

ks. Zbigniew Kucharski
Sekretarz Zespołu Laudato Si przy Radzie ds. Społecznych przy KEP
zkuch@wp.pl

X
Skip to content