Pomorze Zachodnie jest eko!

12/06/2024 12:40
Marek Staroń

126 milionów złotych z Unii Europejskiej na nowe, ekologiczne źródła ciepła na Pomorzu Zachodnim.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych – będzie mógł wesprzeć mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w wymianie źródeł ciepła na ekologiczne. To wszystko w trosce o jakość powietrza, zdrowie mieszkańców, a także oszczędności w domowych budżetach.

Fundusz – przy wsparciu środków z Unii Europejskiej na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko – prowadzi „Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie zachodniopomorskim”.

Program wspiera nie tylko wymianę źródła ciepła, ale także kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego, w tym modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz montaż wentylacji z odzyskiem ciepła. Dofinansowanie może także objąć wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej lub potrzebnych ekspertyz.

Planowany do osiągnięcia przez szczeciński Fundusz efekt ekologiczny to ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla o 8,5 tysiąca ton rocznie oraz oszczędność energii na poziomie ponad 25 tys. megawatogodzin (MWh) rocznie. O tyle mniej domy będą zużywać po dociepleniu i wymianie źródła ciepła.

Program – w zależności od dochodu w przeliczeniu na członka rodziny – pozwala otrzymać od 13 do nawet 136,2 tysięcy złotych dofinansowania. Wsparcie to dotacja, dotacja z prefinansowaniem lub na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

WFOŚiGW w Szczecinie zaprasza do składania wniosków w swoich biurach: przy ul. Jagiellońskiej 32/U5 w Szczecinie, ul. Zwycięstwa 111 w Koszalinie i Placu Wolności 8 w Szczecinku, a także za pośrednictwem gmin, które współpracują z Funduszem w realizacji programu na swoim terenie.

Źródło: wfos.szczecin.pl

X
Skip to content