Powstaje Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Broku

28/11/2022 9:08
Marek Staroń

„Nadbużański Ośrodek Edukacji Ekologicznej” w Broku położony jest na obszarze Puszczy Białej w terenie specjalnej ochrony przyrody Natura 2000 – Dolina Dolnego Bugu oraz Ostoi Nadbużańskiej. Są to niezwykle cenne obszary przyrodnicze jak również malownicze i atrakcyjne turystycznie tereny.

Obecnie na terenie ośrodka NOEE tworzony jest obiekt edukacyjno – kontemplacyjny z funkcjami rekreacyjnymi. Obiekt po oddaniu będzie posiadał bazę hotelową, żywieniową, rekreacyjną, a także rozbudowaną bazę edukacyjną i kontemplacyjną.

Misją tego projektu będzie wymiana doświadczeń, inicjacja pomysłów, prowadzenie czynnej edukacji ekologicznej, aktywizacja środowisk, chcemy by wszystkim zależało na wspólnym bogactwie przyrodniczym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji. Pragniemy wyjść z propozycją ośrodka, która jak grudki drożdży rozpoczyna proces edukacyjny a w konsekwencji staje się on kontynuacją poza ośrodkiem w szkołach, domach, firmach i samorządach.

W ośrodku NOEE zaplanowano realizacje wielu programów edukacyjnych krótko i długoterminowych, prowadzenia akcji letnich, zimowych szkół, edukacji rodzinnej oraz indywidualnej. Obiekt może być wykorzystywany całorocznie również do prowadzenia edukacji dla nauczycieli, firm, samorządów i innych instytucji chcących korzystać z ciekawych programów i konferencji propagujących wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz rozwoju duchowego człowieka.

Do dyspozycji odwiedzających będzie dedykowana następująca infrastruktura:

1.Budynek dydaktyczny z multimedialną salą edukacyjną, biblioteką ekologiczną oraz wyposażeniem specjalistycznym do realizacji przewidzianych programów. Odbywać się tam będą wykłady, seminaria, podsumowania warsztatów prowadzonych w poszczególnych strefach edukacyjnych. Projekcje filmów ekologicznych. Prowadzenia części warsztatów z projektowania i tworzenia tzw. manuale.

2. Kaplica edukacyjno-kontemplacyjna, gdzie zaplanowano realizację projektów kontemplacyjnych, medytacyjnych i filozoficznych z wykorzystaniem tekstów dotyczących natury z Encykliki Laudato Si oraz programy rozwoju duchowego człowieka.

3.Biblijny ogród dydaktyczny do prowadzenia edukacji ekologicznej, odpoczynku, poznawania gatunków roślin wieloletnich, krzewów i drzew z elementami biblijnymi – ścieżką Apostołów.

4. Ścieżkę edukacyjną podzieloną na strefy edukacyjne i miejsca edukacyjne:
1. Strefa ciszy i odpoczynku, którą oprócz ogrodu i budynku kaplicy edukacyjno-kontemplacyjnej tworzyć będą miejsca do czytania w plenerze, zażywania kąpieli leśnych, miejsca do gry w szachy i inne gry planszowe oraz wytyczona zostanie ścieżka zdrowia a także ścieżka sensoryczna z miejscami sensorycznymi gdzie poprzez uruchomienie wszystkich zmysłów a potem uzmysłowienie sobie tego faktu będziemy poznawać przyrodę i samych siebie co przybliży nas do bycia uważnym.

2. Strefa nauki:

a) Ogród biblijny i ekosystem lasu – obejmie nauczanie o bioróżnorodności, ochronie gatunkowej, ekosystemie leśnym (zajęcia prowadzone na obszarze całego ośrodka: teren ogrodu biblijno-dydaktycznego sali medialno-edukacyjnej oraz obszarów leśnych położonych w pobliżu ośrodka).

b) Strefa nauczania o pszczelarstwie – obejmuje nauczanie o ochronie gatunków zapylających ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o pszczołach. Elementy edukacyjne będą stanowić tablice edukacyjne, domek pszczelarski z wyposażeniem, owady o dużych rozmiarach posiadające podstawowe cechy budowy poszczególnych gatunków. Ule z pszczołami ule demonstracyjne w przekroju oraz podstawowe narzędzia używane w hodowli pszczół. W tej strefie będzie można obserwować hotele dla owadów oraz tablice i przekrój mrowiska. Wiedza tu zdobyta będzie czysto praktyczną i możliwą do wdrożenia we własnych domostwach.

c)Strefa nauczania o odpadach z wiatą edukacyjną, tablicami, zestawami do segregacji i interaktywnymi grami edukacyjnymi. Tutaj dotkniemy ważnych problemów, ciągle aktualnych, jak zmniejszyć ilość odpadów. Nauczymy się zasady 5R.

d)Strefa energii odnawialnych wprowadza nas w świat energii odnawialnych : wiatrowej z demonstracyjnym wiatrakiem, solarnej – z ogniwami fotowoltaicznymi posadowionymi na głównym budynku ośrodka , makietą edukacyjną pokazującą wykorzystanie energii odnawialnych, powietrzną pompą ciepła ogrzewającą budynek główny i dydaktyczny, stolik i ławki solarne oraz kiosk multimedialny z wiedzą o energiach odnawialnych a także wiata edukacyjna z tablicami i plenerowymi grami edukacyjnymi o powyższej tematyce. W tej strefie chcemy poszerzać wiedzę z zakresu technologii i zapraszać fachowców uczciwie przekazujących wiedzę o energiach.

e) Strefa zawody związane ze środowiskiem: Leśnik (domek leśnika z urządzeniami do wykonywania pracy w lesie kiedyś i obecnie). Pszczelarz (domek pszczelarza z urządzeniami, ule demonstracyjne oraz domki do apiterapii). Ogrodnik (nasadzenia starych odmian drzew owocowych – nauka pielęgnacji drzew, metryczki dla poszczególnych gatunków). Rolnik – (założenie permakultury, nauka o zrównoważonym gospodarstwie rolnym). Zielarz – (skrzynkowa uprawa ziół ich wykorzystanie w lecznictwie i gospodarstwie domowym). Stacja meteorologiczna – podstawowa wiedza o pogodzie bardzo często wykorzystywana w zawodach związanych ze środowiskiem. To ważna strefa dla młodych ludzi odwiedzających ośrodek, może ona stać się inspiracją do podjęcia dalszej drogi zawodowej czy pasji życiowej.

f) Strefa nauczania o niebie – Rozumiem niebo – wiata edukacyjna –planetarium, luneta obserwacyjna. Tutaj pojawia się możliwość edukacji przez specjalistów okresowo występujących zjawisk obserwowanych na sklepieniu nieba. To zajęcia dla pasjonatów. Chcemy nawiązać współprace z Centrum Kopernika w Warszawie by wiedza o niebie była przekazywana w ciekawy sposób.

4. Strefa aktywności twórczej:

a) Pracownia malarska – możliwość poznawania różnych technik malarskich, organizacja plenerów malarskich, fotograficznych. Kreacja młodych ludzi często wykracza poza przewidywane efekty chciejmy tego doświadczać poprzez stworzenie możliwości dla młodych talentów, ale nie tylko – dla wszystkich.  

b) Pracownia regionalna i zielarska – miejsce poznawania kultury kurpiowskiej, zbiór ził, metody suszenia, praca z materiałem zielarskim, eksperymentowanie.

c) Pracownia twórcza manuale – tutaj chcemy proponować metody DIY, które utwierdza nas, iż wiele rzeczy można wykona

samemu, powtórnie wykorzystać materiały i cieszy się z bycia kreatywnym.

d) Pracownia rzeźby i sztuki garncarskiej – poznanie różnych technik artystycznych z jednoczesnym wykonywaniem przedmiotów na miejscu.

5. Strefa zabawy dla dzieci małych – miejsce kreatywne z wykorzystaniem elementów naturalnych: piaskownica, skocznia – osiągnięcia zwierząt i dzieci. Patyczki i kamyki oraz inne elementy drewniane jako inspiracje do zabawy, kuchnia błotna, wigwamy, „Ten, kto przeniósł górę, zaczął od małych kamyków „Twórcze i manualne zabawy najbardziej wzbogacają osobowość dziecka. Rozwój wyobraźni, zdolności manualnych, możliwość wyładowania emocji, a to wszystko dzięki własnej kreacji i wspólnej zabawie.

6. Strefa aktywności fizycznej – różnorodność możliwości: park linowy, plenerowa ścianka wspinaczkowa, piłka plażowa, kosz do rzutów, rowery, kajaki, bieganie, Nordic Walking. Wiemy, iż sport uczy szacunku do własnego ciała oraz pracy nad zachowaniem kondycji zarówno fizycznej jak i psychicznej i ma olbrzymi potencjał co pozwala pokazać wielu osobom piekną stronę życia.

7. Strefa gospodarcza: To cześć hotelowa, żywieniowa z cafejką sklepikiem oraz małą galerią, gdzie będziemy mogli kupować interesujące drobiazgi: książki, materiały edukacyjne, wyroby ekologiczne, kamienie, ozdoby, wyroby z drewna, gliny, koraliki, prace powstałe w ośrodku).

Ważne jest też dla nas poszerzenie oferty edukacyjnej, stworzenie Platformy edukacyjnej – Młodzi dla środowiska – bank pomysłów edukacyjnych i ciekawych form edukacji interdyscyplinarnej dla korzystających z bazy terenowej w Broku oraz innych poszukujących wiedzy o tematyce edukacji ekologicznej i środowiskowej ( gotowe scenariusze zajęć , programy , inicjatywy, szkolenia, warsztaty konferencje są one obecnie przygotowywane).


Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Projekt prowadzony i współfinansowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.

Nasze progi pragniemy otworzyć i wszystkich zaprosić do ośrodka latem 2023 roku.

Z radością czekamy na Was.

Mira Płocka – korespondent ekomaika.pl

X
Skip to content