Przebudowa sieci ciepłowniczej w Pile z unijnym wsparciem

02/12/2020 14:18
Agnieszka Wojnarowicz

„Za przebudowę sieci ciepłowniczej dla efektywnej dystrybucji ciepła w Pile odpowiedzialna będzie, należąca do Enei, Miejska Energetyka Cieplna Piła. Spółka otrzyma na to zadanie 5,7 mln zł dofinansowania ze środków POIiŚ 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji to 13,7 mln zł.

Umowę o dofinansowanie ciepłowniczego projektu zawarto 28 lipca br. Dokument podpisali: Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Prezes Zarządu MEC Piła Sp. z o.o. Rafał Łaski. W uroczystości uczestniczył także Prezes Zarządu Enea S.A. Paweł Szczeszek.

Źródłem, przekazywanego przez NFOŚiGW wsparcia, jest unijne działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki, dla którego Fundusz jest Instytucją Wdrażającą”.Szczegóły: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1623,przebudowa-sieci-cieplowniczej-w-pile-z-unijnym-wsparciem.html

Źródło: nfosigw.gov.pl

X
Skip to content