Recykling opon

14/07/2021 10:13
Marek Staroń

Nieustanny rozwój motoryzacji wymusza również produkcję wielu związanych z samochodami elementów i składników. Jednym z nich są opony – niezbędny element auta. Recykling opon jest bardzo ważny, ponieważ po zużyciu stanowią poważne zagrożenie dla środowiska.

Ich niewłaściwe składowanie to raj na ziemi dla insektów i gryzoni, a w przypadku pożaru utrapienie dla strażaków. Mało kto wie, że zużyte opony stanowią 80% poeksploatacyjnych odpadów gumowych. Opony składają się m.in. z mieszanek gumowych z kauczuku naturalnego i kauczuków syntetycznych, środków usztywniających, wzmacniających czy zmiękczaczy, antyutleniaczy i wielu innych. Trzeba pamiętać, że składniki te różnią się w zależności od rodzaju auta, do którego opony zostaną przeznaczone. Stąd opony zaliczamy do odpadów wielomateriałowych.

Co ciekawe, zużyte opony mają duży potencjał energetyczny – charakteryzują się wysoką wartością opałową. Jedyną drogą wiodącą do odzyskania zawartej w nich energii jest spalanie ich w przemyśle cementowym, energetycznym i papierniczym. Bezpośrednie spalanie opon pozwala na odzyskanie około 40% energii chemicznej w nich zawartej, natomiast przy zgazowaniu lub pirolizie (rozkład gumy przy wykorzystaniu wysokiej temperatury bez obecności tlenu)nawet do 70%.
Poza odzyskiem energetycznym występuje także odzysk materiałowy. Polega on na odzyskaniu składników, które służyły do obróbki opon. W pierwszej fazie opony są cięte, rozdrabniane lub rozpuszczane. Uzyskiwana w ten sposób guma jest dalej rozdrabniana i podlega obróbce termicznej. W ten sposób uzyskuje się różne cząsteczki gumy: pył gumowy, miał gumowy, grys bądź granulat. Te dwa ostatnie po dodaniu ulepszaczy stosuje się najczęściej jako nawierzchnie placów zabaw czy boisk sportowych. Z kolei pył gumowy jest składnikiem naszych dywaników samochodowych.

Niewątpliwie recykling opon stanowi duże społeczne wyzwanie. Co my możemy zrobić z naszej strony? Wydaje się, że przynajmniej to, by zużyte opony trafiały w przeznaczone do tego składowiska, a nie do lasów czy w inne niepożądane miejsca.

X
Skip to content