Refundacja VAT – komentarz z ministerstwa

09/11/2023 12:31
Marek Staroń

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. to wymierne wsparcie między innymi dla gospodarstw domowych.

Z komentarza przedstawiciela Ministerstwa Klimatu i Środowiska można dowiedzieć się komu taki zwrot podatku przysługuje oraz gdzie i jak można się o niego starać.

W 2023 roku w ramach obowiązującej ustawy mrożącej ceny gazu obowiązuje ustalona maksymalna cena za gaz na poziomie 200,17 zł netto/MWh. Stawką objęci są odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej. Obok gospodarstw domowych do tej grupy należą też spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, producenci ciepła lokalnego dla gospodarstw domowych w spółdzielniach, podmioty użyteczności publicznej: szkoły, uczelnie, żłobki, przedszkola, szpitale i pomoc społeczna, kościoły i organizacje pozarządowe.

Z kolei poniższy film pokazuje jak wypełnić wniosek o zwrot kosztów podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

X
Skip to content