Ruszają dofinansowania w Programie LIFE

24/08/2021 9:16
Marek Staroń

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad i możliwości uzyskania dofinansowania w ramach poszczególnych podprogramów Programu LIFE w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, nie czekaj! Szkolenia online organizuje przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej!

Na przełomie sierpnia i września prowadzony będzie cykl czterech webinariów – 4 dni tematyczne Nowa Perspektywa LIFE 2021-2027 – omawiających nowe podprogramy Programu LIFE.

Każde spotkanie będzie poświęcone innemu podprogramowi LIFE. Przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE wprowadzą w ramy podprogramów: Omówiona zostanie tematyka projektów oraz kryteria stosowane do ich wyboru, specyfika poszczególnych podprogramów, a także kluczowe elementy projektu oraz wniosku o dofinansowania. Przedstawione zostaną przykłady projektów, jakie znalazły uznanie KE w przeszłości. Dotychczasowi Beneficjenci Programu LIFE podzielą się także swoimi doświadczeniami w realizacji projektów LIFE, sukcesami oraz napotykanymi trudnościami.

Harmonogram webinariów

31.08 – Przyroda i różnorodność biologiczna,
03.09 – Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia,
06.09 – Przejście na czystą energię,
07.09 – Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do nich.

Szczegółowy plan spotkania zostanie udostępniony wkrótce.

Zgłoszenia

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w webinarium/ach dokonać na stronie NFOŚiGW.

Webinarium/a jest/są bezpłatne, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

X
Skip to content