Ruszył nabór wniosków do programu „Ciepłownictwo powiatowe”

02/12/2020 19:25
Agnieszka Wojnarowicz

„Uruchomiony w 2019 r. program pilotażowy przeznaczony dla ciepłowni powiatowych, potwierdził duże zainteresowanie wsparciem dla lokalnych systemów ciepłowniczych. To odpowiedni czas na wdrożenie kolejnego etapu i rozszerzenie programu. Dziś rozpoczynamy nabór wniosków na nowych zasadach. Na dofinansowanie inwestycji, które  usprawnią transformację ciepłownictwa w powiatach zarezerwowaliśmy 500 mln zł” – poinformował minister klimatu Michał Kurtyka.

Jak podkreślił minister Kurtyka, w miastach do 50 tys. mieszkańców na 164 systemy ciepłownicze jedynie 10 spełnia kryteria efektywnych systemów ciepłowniczych (wg danych Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie).

„Program „Ciepłownictwo powiatowe” w nowej odsłonie przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, pozwoli na rozwijanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii,
a w konsekwencji podniesie jakość życia mieszkańców” – powiedział.

Jak dodał, lokalne systemy ciepłownicze posiadają olbrzymi potencjał dla wdrożenia technologii, które wykorzystują lokalnie dostępne odnawialne źródła energii, innowacyjnego łączenia wytwarzania oraz magazynowania ciepła.

Szef resortu klimatu zwrócił też uwagę, że magazynowanie energii w systemach ciepłowniczych może być niskokosztową alternatywą pozwalającą na stabilizowanie pracy sieci energetycznej w okresach wzmożonej produkcji energii z wielkoskalowych projektów OZE, ale także zwiększenie produkcji energii elektrycznej w jednostkach kogeneracji w szczytach zapotrzebowania, gdy warunki naturalne ograniczają generację ze źródeł odnawialnych”.

Szczegóły: nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1651,ruszyl-nabor-wnioskow-do-programu-cieplownictwo-powiatowe.html

Źródło: nfosigw.gov.pl

X
Skip to content