Student z Zielonej Góry laureatem ogólnopolskiego konkursu

12/10/2022 6:40
Basia Krumholc

Zbigniew Strenk, student pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku Architektura WBAIŚ Uniwersytetu Zielonogórskiego zdobył główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie PLGBC GREEN BUILDING AWARDS 2022 w kategorii Najlepszy studencki projekt ekologiczny. Organizatorem tego cyklicznego konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council).

Praca dyplomowa inżynierska pt. „WOOD-HABITAT-zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wykonany w technologii drewna klejonego krzyżowo” obroniona na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ była przygotowana pod kierunkiem dr inż. arch. Justyny Juchimiuk oraz mgr inż. arch. Michała Golańskiego z Instytutu Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ.

To opracowanie dyplomowe inżynierskie znalazło się również w gronie wyróżnionych prac inż. przez Komisję  Instytutu Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ, a  obronionych w roku akademickim 2021/22 i prezentowane podczas wystawy zbiorowej w Galerii Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego w foyer bud. A8.

Należy nadmienić, iż Jury ogólnopolskiego konkursu dla profesjonalistów i studentów oceniało zgłoszone projekty i realizacje pod kątem walorów związanych z budownictwem zrównoważonym i gospodarką o obiegu zamkniętym, jak również zastosowanych rozwiązań architektonicznych i estetycznych. Pod uwagę wzięto również aspekty społeczne i nowatorskie pomysły. W uzasadnieniu  członka Jury ogólnopolskiego konkursu PLGBC GREEN BUILDING AWARDS 2022 nt. pracy inż. arch. Zbigniewa Strenka czytamy:

„WOOD-HABITAT to przykład proekologicznego budownictwa, który łączy aspekty architektoniczne, takie jak przemyślane układy funkcjonalne oraz liczne rozwiązania techniczne wkomponowane w atrakcyjny sposób w strukturę budynków, której konstrukcję zaplanowano wykonać w technologii drewna klejonego krzyżowo. Całość kompleksu skomponowano tak, aby uszanować przyrodę poprzez retencję wody oraz dużą ilość zieleni. Zadbano również o liczne atrakcje dla mieszkańców na świeżym powietrzu. WOOD-HABITAT to przykład, iż świadomość jak powinna wyglądać przyszłość budownictwa ekologicznego jest bardzo duża.”

(Paweł Kobierzewski  Prokurent, TKHolding – Członek Jury Ogólnopolskiego konkursu PLGBC GREEN BUILDING AWARDS 2022)

Organizator ogólnopolskiego konkursu Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) to organizacja pozarządowa, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą. PLGBC przygotowało 10 kategorii w  ogólnodostępnym, jednoetapowym konkursie dla zrównoważonego budownictwa i architektury. Tegoroczna edycja obejmowała budynki projektowane i zrealizowane na terenie Polski w okresie 06_2020-06_2022, jak również zabudowy mieszkaniowe jedno-i wielorodzinne, wnętrza oraz modernizacje. Przewidziano również kategorię Najlepszy projekt ekologiczny, do której mogli zgłaszać swoje projekty zarówno profesjonaliści, jak i studenci.

Wyróżnienie najlepszych zielonych budynków i projektów w Polsce odbyło się podczas 12. PLGBC Green Building Summit pod hasłem Time to (Re)think, które miało miejsce 6-7 października br. w Sound Garden Hotel w kompleksie Business Garden w Warszawie.

Zapraszamy do obejrzenia 2 animacji laureata ogólnopolskiego konkursu PLGBC GREEN BUILDING AWARDS 2022 w kategorii Najlepszy studencki projekt ekologiczny – inż. arch. Zbigniewa Strenka, i dostępny jest na kanale  YT Instytutu AiU WBAiIŚ:

X
Skip to content