Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

03/03/2023 1:02
Basia Krumholc

Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2013 r. W tym roku po raz kolejny 3 marca obchodzimy Światowy Dzień Dzikiej Przyrody, którego głównym celem jest uczczenie światowego bogactwa fauny i flory.

Data święta upamiętania przyjęcie w 1973 r. „Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES)”. Polska ratyfikowała przystąpienie do Konwencji dnia 12 grudnia 1989 r., a weszła ona w życie 12 marca 1990 r.

Ten Dzień jest odpowiedzią na ryzyko wyginięcia tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Roczne zyski z nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami wynoszą miliardy dolarów. Sprzyja temu również popyt na pamiątki wykonane z części zwierząt przez bardziej lub mniej świadomych turystów. Dzień Dzikiej Przyrody ma na celu zwiększyć naszą świadomość i wrażliwość w zakresie dzikich gatunków, które są wyjątkowym bogactwem naszej planety.

Zachęcamy do zapoznania się z oficjalną stroną Światowego Dnia Dzikiej Przyrody:

https://www.wildlifeday.org/en

X
Skip to content