Weź udział!

30/08/2023 13:03
Marek Staroń

Jeszcze do 12 września można przesyłać zgłoszenia na konkurs dla kobiet zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich „Kobiety dla Polskiej Wsi”. Inicjatorem konkursu jest Rada Kobiet w rolnictwie.

Celem konkursu jest uhonorowanie i promowanie kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W wyniku konkursu wyłonione zostaną laureatki w 9 kategoriach.

Do udziału w Konkursie można zgłaszać kobiety, które spełniają jeden z poniższych warunków:

  1. prowadzą lub pracują w gospodarstwie rolnym;
  2. prowadzą na wsi pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą skierowaną między innymi do mieszkańców wsi;
  3. podejmują na polskich terenach wiejskich aktywną działalność społeczną, kulturalną, oświatową lub inną na rzecz mieszkańców wsi.

Szczegóły konkursu oraz regulamin: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-kobiety-dla-polskiej-wsi

X
Skip to content