„Wodoryzacja gospodarki” – nabór wniosków

02/05/2024 11:15
Marek Staroń

Już 3 czerwca 2024 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nabór wniosków w programie „Wodoryzacja Gospodarki” w zakresie innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem. Nabór wniosków będzie trwał 3 miesiące i zakończy się 02 września br.

Program koncentruje się na wsparciu zarówno prac badawczo-rozwojowych jak i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań i technologii różnych rodzajów jednostek transportowych napędzanych wodorem, które przyczynią się do rozwoju danej branży oraz zwiększenia potencjału gospodarczego Polski. Budżet programu wynosi ponad 1 mld złotych.

Dla kogo?

  • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. z późn. zm. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ). Warunkiem udzielenia dofinansowania jest posiadanie w momencie wypłaty dofinansowania zakładu lub oddziału w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • jednostki sklasyfikowane w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742), prowadzące działalność naukową w myśl tej ustawy

Na co?

  • projekty B+R dotyczące nowych lub modernizowanych jednostek zasilanych wodorem, zakończone minimum demonstratorem w skali 1:1;
  • zwiększenie mocy produkcyjnych dla innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem, np. poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki;

Szczegółowe informacje o naborze i programie znajda Państwo w lokalizacji:

Nabór wniosków 2024 – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Źródło: NFOŚiGW

X
Skip to content