Wody Polskie sadzą drzewa!

26/11/2023 19:46
Marek Staroń

Lasy mają dobroczynny wpływ na ograniczanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy, ponieważ dzięki zatrzymywaniu w glebie znacznych ilości wody można skuteczniej walczyć z jej niedoborami. Wspieranie rozwoju retencji, także na terenach leśnych, to jedno z kluczowych działań aktywnie realizowanych przez pracowników Wód Polskich w porozumieniu z Lasami Państwowymi. Tym razem pod okiem leśników grupa pracowników Zarządu Zlewni w Zgorzelcu przeprowadziła akcję sadzenia drzew w zlewni Lubszy.

Wspólne sadzenie lasu odbyło się 21 listopada 2023 roku na terenie leśnictwa Biecz w zlewni rzeki Lubszy, będącej prawym dopływem Nysy Łużyckiej. Na zaproszenie Pana Grzegorza Kielczyka, Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko, pracownicy Zarządu Zlewni w Zgorzelcu, Nadzoru Wodnego w Lubsku i Nadzoru Wodnego w Zgorzelcu posadzili kilkaset sadzonek sosen, brzóz oraz olszy szarej na powierzchni jednego hektara. Lasy ograniczają spływ wód opadowych i przekształcają go w podziemny obieg biologiczny. Gleby leśne gromadzą wodę w okresach jej nadmiaru i oddają terenom położonym w niższych częściach zlewni w okresach niedoboru, dlatego angażowanie się w sadzenie lasów jest tak ważne.

Wydarzenie odbyło się w ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Łączą nas drzewa – Las Pamięci Jana Pawła II”. Akcja jest wyrazem wdzięczności Polaków dla Jana Pawła II, który podkreślał, że szacunek dla przyrody sprzyja rodzeniu się solidarności między ludźmi. W wydarzeniu wzięli również udział samorządowcy z Lubska, Tuplic, Brodów i Jaśnienia.

Źródło: https://wroclaw.wody.gov.pl/

X
Skip to content