XVII Regionalne Zawody Drwali

29/08/2023 9:10
Basia Krumholc

Ponad dwudziestu drwali wzięło udział w Regionalnych Zawodach Drwali na terenie Nadleśnictwa Brzozów.

Drwale rywalizowali ze sobą w pięciu konkurencjach. Flagowa dyscyplina – ścinka drzew, odbyła się na terenie leśnictwa Wola Krecowska, natomiast pozostałe: okrzesywanie, przygotowanie pilarki do pracy, złożona przerzynka kłód i dokładność przerzynki miały miejsce na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Wymagania w poszczególnych konkurencjach są wysokie: brano pod uwagę czas wykonania zadania oraz jego dokładność, a sędziowie bardzo skrupulatnie oceniali zawodników. Liczba uzyskanych punktów w poszczególnych konkurencjach może być także obniżona z uwagi na nieprawidłową postawę czy technikę ścinki. O trudności zawodów niech świadczy fakt, że w siedemnastoletniej historii nie było zawodnika, który zdobyłby maksymalną liczbę punktów!

Zwycięzcą tegorocznych Regionalnych Zawodów Drwali został Tomasz Bilski, wielokrotny zwycięzca różnych zawodów, w tym mistrzostw Polski, wykonujący usługi leśne na terenie Nadleśnictwa Rymanów. Drugie miejsce zajął Stanisław Olejko, pracujący dla Nadleśnictwa Brzozów. Na trzecim miejscu uplasował się Adam Turek, wykonujący prace leśne dla Nadleśnictwa Dukla.

Każdy z uczestników otrzymał cenne nagrody oraz certyfikaty uczestnictwa w warsztatach sygnowane przez Państwową Inspekcję Pracy, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oddział w Krośnie.

Źródło: lasy.gov.pl

X
Skip to content